рефератырефератырефератырефератырефератырефератырефератырефераты

рефераты, скачать реферат, современные рефераты, реферат на тему, рефераты бесплатно, банк рефератов, реферат культура, виды рефератов, бесплатные рефераты, экономический реферат

"САМЫЙ БОЛЬШОЙ БАНК РЕФЕРАТОВ"

Портал Рефератов

рефераты
рефераты
рефераты
Адміністративне правопорушення
Адміністративне правопорушення Зміст Вступ 1. Ознаки а дміністративн ого правопорушення 2 . Мотив і мета адміністративного правопорушення 3. Відповідальності за адміністративні правопорушення осі...
Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України
Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України 17 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 1.1 Іст...
Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки
Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки 2 МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРА...
Адміністративний примус
Адміністративний примус Контрольна робота з дисципліни: «Адміністративна відповідальність» На тему: «Адміністративний примус» Суми 2008 І. Адміністративний примус як особливий вид правового приму...
Адміністративний процес
Адміністративний процес 1 11 Міністерство освіти і науки України Національний транспортний університет Кафедра конституційного та адміністративного права Контрольна робота з дисципліни Адміністра...
Адміністративно-запобіжні заходи
Адміністративно-запобіжні заходи 13 Зміст 1. Заходи адміністративного припинення: поняття, класифікація 2. Адміністративно-запобіжні заходи Список використаної літератури 1. Заходи адміністративн...
Адміністративно-правова відповідальність в Україн
Адміністративно-правова відповідальність в Україн - 5 - План: 1. Поняття адміністративної відповідальності. 2. Підстави адміністративної відповідальності. 3. Законодавчі основи адміністративної в...
Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльност
Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльност 37 Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Кафедра заочного і дистанційного навчання Курсова робот...
Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліц
Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліц ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Когут Ярослав Михайлович УДК 342.951:352.075:351.743 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВ...
Адміністративно-правовий статус Президента України
Адміністративно-правовий статус Президента України КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання Житомирське відділення Курсов...
Адміністративно-правові норми
Адміністративно-правові норми План Вступ 1. Адміністративно-правові норми 2. Види адміністративно-правових норм 3. Поняття про гіпотезу, диспозицію, санкцію 4. Виконання та застосування адміністр...
Адміністративно-правові норми
Адміністративно-правові норми План 1. Визначення адміністративно-правової норми 2. Структура адміністративно-правової норми 3. Реалізація адміністративно-правових норм 4. Висновок Визначення адмі...
Адміністративні правопорушення. Експерт як суб'єкт провадження у справах
Адміністративні правопорушення. Експерт як суб'єкт провадження у справах 4 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ До захисту допущено рішенням ка...
Адміністративні провадження
Адміністративні провадження 21 20 ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА ВНЗ „ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ „УКРАЇНА“ Кафедра правознавства КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни АДМІ...
Адміністративні стягнення
Адміністративні стягнення ПЛАН Вступ 1 Характеристика адміністративних стягнень, основні правила накладення адміністративних стягнень 2 Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох а...
Адресная социальная помощь в Ростовской области
Адресная социальная помощь в Ростовской области Содержание Введение 1. Правовое регулирование программ адресной социальной помощи на федеральном уровне 2. Правовое регулирование адресной социальн...
Академія наук України
Академія наук України Академія наук України як головний науковий заклад Національна Академія наук України є самоврядною організацією і водночас вищою науковою установою України, яка об'єднує в св...
Актове, приказне і колегіальне діловодство
Актове, приказне і колегіальне діловодство МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО Кафедра менеджменту і туризму РЕФЕРАТ на тему: «АКТОВ...
Актуальность исследований, связанных с наследственными правоотношениями
Актуальность исследований, связанных с наследственными правоотношениями КУРСОВАЯ РАБОТА по гражданскому праву на тему: «Актуальность исследований, связанных с наследственными правоотношениями» СО...
Актуальность правового регулирования малого бизнеса
Актуальность правового регулирования малого бизнеса СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ Глава 1. Правовое определение малого бизнеса 1.1 Основные понятия 1.2 Субъекты малого бизнеса Глава 2. Правовое регулирован...
Актуальные аспекты управления жилищно-коммунальным хозяйством в современной России (на примере Астраханской области)
Актуальные аспекты управления жилищно-коммунальным хозяйством в современной России (на примере Астраханской области) ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬН...
Актуальные вопросы квалификации терроризма
Актуальные вопросы квалификации терроризма 3 Оглавление Введение 3 Глава 1 Понятие и общественная опасность терроризма. 6 Глава 2 Объективные признаки терроризма. 11 Глава 3 Субъективные признаки...
Актуальные вопросы правового регулирования банкротства кредитных организаций
Актуальные вопросы правового регулирования банкротства кредитных организаций 10 «Актуальные вопросы правового регулирования банкротства кредитных организаций» Содержание Введение Основная часть З...
Актуальные вопросы правового регулирования в сфере защиты и поддержки конкуренции и антимонопольного контроля
Актуальные вопросы правового регулирования в сфере защиты и поддержки конкуренции и антимонопольного контроля Конспект обзорной лекции по Модулю Актуальные вопросы правового регулирования в сфере...
Актуальные вопросы уголовно-правовой борьбы со взяточничеством
Актуальные вопросы уголовно-правовой борьбы со взяточничеством 2 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ САМАРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МИНЮСТА РОССИИ КАФЕДРА Уголовного права и криминологии ВЫ...
Актуальные вопросы управления автономным учреждением
Актуальные вопросы управления автономным учреждением Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Башкирский государственн...
Актуальные проблемы гражданского права
Актуальные проблемы гражданского права ИНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Факультет: юридический Отделение: заочное Курс: шестой, группа 462 К О Н Т Р О Л Ь Н А Я Р А Б О Т А П О К У Р С...
Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве
Актуальные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве ОГЛАВЛЕНИЕ Введение Глава I. Доказывание 1.1 Сущность и цели доказывания 1.2 Предмет и пределы доказывания 1.3 Субъекты доказывания Гл...
Актуальные проблемы землепользования при строительстве объектов недвижимости в РФ
Актуальные проблемы землепользования при строительстве объектов недвижимости в РФ 61 Введение В современной России проблема решения земельного вопроса по-прежнему остается актуальной и первостепе...
Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России
Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России 1 50 Министерство внутренних дел Российской Федерации Академия Экономической Безопасности Юридический Факультет КАФЕДРА АДМИНИСТРАТИ...
Актуальные проблемы назначения наказания
Актуальные проблемы назначения наказания Содержание Введение Тема 1: Понятие наказание по уголовному законодательству Российской Федерации Тема 2: Психолого-юридические аспекты наказания Тема 3:...
Актуальные проблемы потребительской кооперации
Актуальные проблемы потребительской кооперации 33 Содержание Введение 1. Характеристика эволюции нормативно-законодательных основ системы потребительской кооперации РФ 1.1 Первый этап реформирова...
Актуальные проблемы третейского производства
Актуальные проблемы третейского производства 6 СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА КАК ОРГАНА, РАЗРЕШАЮЩЕГО ЮРИДИЧЕСКИЕ СПОРЫ 5 1.1 Понятие и правовой статус третейского су...
Актуальні проблеми визначення об’єкту незаконного заволодіння транспортним засобом
Актуальні проблеми визначення об’єкту незаконного заволодіння транспортним засобом 2 Кафедра кримінального права Курсова робота “ Актуальні проблеми визначення об'єкту незаконн ого заволодіння тр...
Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи
Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи 1 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ І . Вступ ....
Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання
Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання Міністерство освіти і науки України Європейський університет Юридичний факультет Контрольна робота з Актуальних проблем правового зах...
Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфер
Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфер Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері...
Акты Европейского сообщества, их виды и юридико-практическое значение
Акты Европейского сообщества, их виды и юридико-практическое значение РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КЕМЕРОВСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал) КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА По дисциплине «...
Акты гражданского состояния
Акты гражданского состояния 18 Содержание Введение 3 1. Понятие об актах гражданского состояния и их регистрации 5 2. Запись актов гражданского состояния 13 Заключение 25 Библиографический список...
Акты гражданского состояния
Акты гражданского состояния 1. Общие положения Об актах гражданского состояния Акты гражданского состояния - это действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или прекращение...
Акты гражданского состояния
Акты гражданского состояния СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. Сущность и юридическое значение актов гражданского состояния Глава 2. Регистрация актов гражданского состояния 2.1 Органы, регистрирующие...
Акты гражданского состояния
Акты гражданского состояния 24 20 МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НИЖЕГОРОДСКАЯ АКАДЕМИЯ ЧЕБОКСАРСКИЙ ФИЛИАЛ ФАКУЛЬТЕТ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБ...
Акты гражданского состояния как основные события жизни человека
Акты гражданского состояния как основные события жизни человека Содержание Введение 1. Понятие актов гражданского состояния 1.1 Правовая природа актов гражданского состояния 1.2 Значение актов гр...
Акты органов исполнительной власти в системе административного права
Акты органов исполнительной власти в системе административного права 25 Введение Актуальность и значимость темы, избранной автором заключается в том, что нормативные акты управления являются одни...
Акты органов местного самоуправления
Акты органов местного самоуправления 2 Введение Деятельность органов местного самоуправления находит своё выражение в правовых актах, которые выполняют различную роль в регулировании общественных...
Акты прокурорского реагирования
Акты прокурорского реагирования Акты прокурорского реагирования Содержание Введение § 1. Протест прокурора § 2. Представление об устранении нарушений закона § 3. Постановление прокурора § 4. Пред...
Акты, возникающие в процессе законопроектной деятельности Правительства РФ
Акты, возникающие в процессе законопроектной деятельности Правительства РФ Введение Участие Правительства Российской Федерации в законотворческом процессе является одним из приоритетных направлен...
Актывізацыя беларускіх сіл ў перыяд НЭПа
Актывізацыя беларускіх сіл ў перыяд НЭПа 1 21 Змест: Уводзіны 3 1.Новая эканамічная палітыка 4 2.Актывізацыя беларускіх сіл ў перыяд НЭПа 12 Заключэнне 20 Спіс літаратуры 21 Уводзіны. Да пачатку...
Акции и облигации как ценные бумаги
Акции и облигации как ценные бумаги СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ЭМИСИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 1.1 Вопросы эмиссионных ценных бумаг как объектов гражданско-правовых сделок 1.2 Понятие, правовая...
Акции: их назначение и виды
Акции: их назначение и виды 6 Юридический факультет Заочное отделение Кафедра юридических дисциплин Контрольная работа По дисциплине Правовое регулирование рынка ценных бумаг Тема: Акции 2008 г....
Акционерное общество
Акционерное общество 2 СОДЕРЖАНИЕ 1.ПОНЯТИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 2. ВИДЫ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ. ОТЛИЧИЕ 3.ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ОАО ЗАДАЧА 1 ЗАДАЧА 2 ЛИТЕРАТУРА 1.ПОНЯТИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Если спр...
Акционерное общество
Акционерное общество 28 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. Основные положения об акционерных обществах 2. Типы акционерных обществ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВВЕДЕНИЕ Переход РФ к рыночной э...
Акционерное общество
Акционерное общество 9 Содержание Введение 1. Характеристика АО. Источники правового регулирования. Отличительные черты АО. Имущественные отношения в АО. 2. Особенности создания и управления АО....
Акционерное общество как правовой институт
Акционерное общество как правовой институт 101 Оглавление Введение Глава 1. Правовое регулирование АО 1.1. Источники правового регулирования 1.2. Понятие и сущность акционерного общества 1.3. Пра...
Акционерное общество как субъект гражданского права
Акционерное общество как субъект гражданского права 1 ОГЛАВЛЕНИЕ: ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА I. Акционерное общество как субъект гражданского права §1. Историко-правовой обзор становления акционерной формы х...
Акционерное общество как форма организации крупного производства
Акционерное общество как форма организации крупного производства 22 Всероссийская государственная налоговая академия При Минфине Российской Федерации Экономическая теория Курсовая работа На тему:...
Акционерное общество как юридическое лицо
Акционерное общество как юридическое лицо 2 Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕ...
Акционерное общество: правовое положение, уставной капитал, фонды, управление
Акционерное общество: правовое положение, уставной капитал, фонды, управление Дисциплина: хозяйственное право Контрольная работа на тему: Акционерное общество: правовое положение, уставной капита...
Акционерные общества
Акционерные общества 98 Введение Актуальность темы исследования. В условиях рыночной экономики функционируют предприятия, организации различных организационно-правовых форм, отличающихся друг от...
Акционерные общества Российской Федерации как субъекты гражданского права
Акционерные общества Российской Федерации как субъекты гражданского права 29 Министерство образования и науки Украины ХАРЬКОВСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ Факультет юстиции Вечернее отде...
Акционерные общества в Республике Беларусь
Акционерные общества в Республике Беларусь МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра гражданско-правовых дисциплин Допущена к...
Акционерные общества как субъекты гражданского права
Акционерные общества как субъекты гражданского права Содержание Введение 2 Глава 1. Понятие и признаки акционерного общества как юридического лица 4 1.1 История появления и развития акционерных о...
Акционерные общества, их задачи и организационно-правовые формы
Акционерные общества, их задачи и организационно-правовые формы 3 Содержание Введение 1. Формирование акционерного общества 1.1 Основные понятия об АО 1.2 Порядок создания акционерного общества 2...
Акціонерні товариства
Акціонерні товариства Вищий навчальний заклад Укоопспілки ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ РЕФЕРАТ на тему: Акціонерні товариства Виконала: студентка ГРС-41 Карманська Я.Ю. Викладач:...
Акції в акціонерному товариств
Акції в акціонерному товариств Реферат на тему: АКЦІЇ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ Визначення і суть акції Пайові цінні папери представлені у формі акцій акціонерних товариств. Акція, як пайовий цінни...
Алиментарные обязательства родителей и детей
Алиментарные обязательства родителей и детей 60 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 2. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 2.1. Обязанности родителей по содержа...
Алиментные обязанности родителей и детей, других членов семьи
Алиментные обязанности родителей и детей, других членов семьи Алиментные обязанности родителей и детей, других членов семьи Алиме нты на несовершеннолетних детей Алименты -- средства, которые в у...
Алиментные обязательства
Алиментные обязательства Оглавление 1.Алиментные обязательства родителей 1.1. Общая характеристика алиментных обязательств родителей 1.2. Размер алиментов, выплачиваемых родителями на детей 1.3....
Алиментные обязательства
Алиментные обязательства 2 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЧИТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РЕФЕРАТ Семейное право « Алиментные обязател...
Алиментные обязательства
Алиментные обязательства 6 Реферат по теме : «Алиментные обязательства» План 1. Развитие института алиментных обязательств. 2. Признаки алиментных обязательств. 3. Основания возникновения и прекр...
Алиментные обязательства
Алиментные обязательства Размещено на http://www.allbest.ru/ СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Алиментные обязательства 1.1 Алиментные обязательства в отношении несовершеннолетних 1.2 Взыскание алиментов в...
Алиментные обязательства других членов семьи
Алиментные обязательства других членов семьи СОДЕРЖАНИЕ: ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 1.1. Понятие и виды алиментных обязательств 1.2. Порядок взыскания и уплаты...
Алиментные обязательства родителей и детей
Алиментные обязательства родителей и детей 1 Охрана интересов семьи в РФ провозглашена на конституционном уровне как одно из важнейших прав человека и гражданина. По смыслу статьи 17 Конституции...
Алиментные обязательства родителей и детей
Алиментные обязательства родителей и детей ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ В РФ 1.1. История формирования алиментных обязательств как институт семейного права...
Алиментные обязательства родителей и детей
Алиментные обязательства родителей и детей План Введение 1. Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей. Алиментные соглашения. Размер алиментов 2. Виды заработка (доходов), по...
Алиментные обязательства родителей и детей в российском и международном праве
Алиментные обязательства родителей и детей в российском и международном праве Содержание Введение Глава 1 Институт алиментных обязательств родителей и детей в российском праве 1.1 Понятие, виды и...
Алиментные обязательства членов семьи
Алиментные обязательства членов семьи 2 Дипломная работа П о дисциплине: Семейное право т ема: «Алиментные обязательства членов семьи» Содержание: Введение Глава 1. Понятие, виды и признаки алиме...
Алиментные обязательства членов семьи
Алиментные обязательства членов семьи КУРСОВАЯ РАБОТА Алиментные обязательства членов семьи 2010 Оглавление Введение Глава Й. Понятие, виды и признаки алиментных обязательств Глава ЙЙ. Алиментные...
Алименты, или что должен знать наниматель об обязанностях родителей
Алименты, или что должен знать наниматель об обязанностях родителей 9 Алименты, или Что должен знать наниматель об обяза н ностях родителей Сегодня государство уделяет пристальное внимание трудоу...
Алименты. Алиментные обязательства
Алименты. Алиментные обязательства 57 СОДЕРЖАНИЕ Введение 2 1. Общие положения об алиментных обязательствах 8 1.1. Понятие алиментных обязательств и правовое регулирование алиментных отношений 8...
Альтернативная история развития государств
Альтернативная история развития государств 12 ВВЕДЕНИЕ В ходе моего исследования будут предложены неопровержимые доказательства существования инопланетных цивилизаций на Земле. Я познакомлю с одн...
Альтернативные методы разрешения споров (нотариат, третейские суды, медиация)
Альтернативные методы разрешения споров (нотариат, третейские суды, медиация) 21 Содержание Введение 1. Понятие и основные формы альтернативного разрешения споров 2. Медиация как один из способов...
Амдминистративно-территориальное деление государства
Амдминистративно-территориальное деление государства План Введение 1. Понятие административно-территориального устройства государства 2. Административно-территориальное устройство Франции 3. Адми...
Американские военные трибуналы для террористов
Американские военные трибуналы для террористов 8 Содержание Введение…………………………………………………………………………...3 Глава 1. Американские военные трибуналы…………………………………….4 Глава 2. Юридические аспекты правосуди...
Американський федералізм
Американський федералізм 8 Реферат: Американський федералізм План Вступ 3 1. Американський федералізм 4 Висновок 8 Література 9 Вступ Конституція 1787 р. перетв орила Сполучені з'єднані Штати із...
Амнистия и помилование
Амнистия и помилование 3 МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ г. МОСКВЫ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ФИЛИАЛ КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА КУРСОВАЯ РАБОТА НА ТЕМУ: АМНИСТИЯ И ПОМИЛОВАНИЕ ВЫПОЛНИ...
Амнистия и помилование
Амнистия и помилование Содержание Введение 1 Правовая природа амнистии и помилования 1.1 Понятия амнистии и помилования 1.2 Институты амнистии и помилования в системе российского права 2 Правовое...
Амнистия и помилование
Амнистия и помилование 49 Оглавление Введение 3 Глава 1. Историческое развитие института амнистии и помилования 6 1.1 Институт амнистии и помилования в зарубежном праве 9 1.2 Место амнистии и пом...
Амнистия и помилование
Амнистия и помилование 29 Содержание Введение Глава 1. Понятие и виды освобождения от уголовного наказания. 1.1 Понятия и значение освобождения от уголовного наказания. 1.2 Виды условного и безус...
Амнистия и помилование
Амнистия и помилование 3 СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ. КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА. РЕФЕРАТ. АМНИСТИЯ И ПОМИЛОВАНИЕ. Выполнил: студент второго курса юридического факультета группы...
Амнистия и помилование
Амнистия и помилование 5 Введение Право на досрочное освобождение - один из важнейших элементов правового положения осуждённого. Отечественная и зарубежная наука уголовного и исправительно-трудов...
Амнистия и помилование
Амнистия и помилование 3 План Введение Глава 1. Правовая природа института амнистии 1.1. Понятие и сущность амнистии, ее значение 1.2. Правовая природа актов об амнистии Глава 2. Правовая природа...
Амнистия и помилование в Российской Федерации
Амнистия и помилование в Российской Федерации 36 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕ...
Амнистия как основание освобождения от уголовного наказания
Амнистия как основание освобождения от уголовного наказания 2 ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Амнистия как основание освобождения от уголовного наказания РЕФЕРАТ Выпол...
Амністія, правові наслідки судимості, помилування
Амністія, правові наслідки судимості, помилування 19 Зміст Вступ 3 1. Амністія 5 2. Правові наслідки судимості 10 3. Помилування 17 Висновок 19 Використана література 20 Вступ Звичайно, жодне сус...
Анализ Инструкции по делопроизводству в государственных органах и организациях Республики Беларусь
Анализ Инструкции по делопроизводству в государственных органах и организациях Республики Беларусь 11 Анализ Инструкции по делопроизводству в государственных органах и организациях Республики Бел...
Анализ групп квалифицирующих признаков убийств
Анализ групп квалифицирующих признаков убийств Проанализируйте группы квалифицирующих признаков убийств, характеризующих объект (потерпевшего), объективной стороны, субъективной стороны и субъект...
Анализ договорных отношений
Анализ договорных отношений 5 Министерство образования и науки Российской Федерации Новосибирский государственный университет экономики и управления Кафедра гражданского и хозяйственного права Ко...
Анализ законодательства и правоприменительной практики в сфере деликтных обязательств
Анализ законодательства и правоприменительной практики в сфере деликтных обязательств 1 ОГЛАВЛЕНИЕ Введение Глава 1. Понятие обязательства, возникающего вследствие причинения вреда 1.1 Понятие и...
Анализ законодательства, регулирующего отношения в сфере страховых правоотношений
Анализ законодательства, регулирующего отношения в сфере страховых правоотношений ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 1.1. Возникно...
Анализ института Уполномоченного по правам человека в РФ
Анализ института Уполномоченного по правам человека в РФ СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации: цели и предназначение 2. Основные направления д...
Анализ института права собственности как центрального института гражданского права
Анализ института права собственности как центрального института гражданского права Размещено на http://www.allbest.ru/ Содержание Введение Глава 1 Общие положения права собственности 1.1 Собствен...
Анализ источников гражданского права: тенденции развития и применение в гражданском праве РФ
Анализ источников гражданского права: тенденции развития и применение в гражданском праве РФ 31 КУРСОВАЯ РАБОТА АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ...
Анализ криминальной ситуации и тенденции ее развития в Чеченской Республике
Анализ криминальной ситуации и тенденции ее развития в Чеченской Республике 34 Государственное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт МинистерствА внутренних дел Российской Ф...
Анализ нарушений принципа запрета дискриминации в сфере труда
Анализ нарушений принципа запрета дискриминации в сфере труда 26 Санкт-Петербургский колледж управления и экономики «Александровский лицей» 080504 «Государственное и муниципальное управление» КУР...
Анализ некоторых аспектов авторского права в Украине
Анализ некоторых аспектов авторского права в Украине 23 Министерство образования и науки Украины Севастопольский национальный технический университет Кафедра автомобильного транспорта Контрольная...
Анализ нового закона о развитии малого и среднего предпринимательства
Анализ нового закона о развитии малого и среднего предпринимательства АНАЛИЗ НОВОГО ЗАКОНА О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА На протяжении многих лет интересы небольших компаний и...
Анализ органов государственной власти
Анализ органов государственной власти 43 Содержание Введение Глава 1. Теоретические основы государственного управления и органов государственной власти 1.1 Социальная природа государственного упр...
Анализ особенностей регулирования труда работников автотранспорта
Анализ особенностей регулирования труда работников автотранспорта Размещено на Allbest.ru Содержание Введение 1. Особенности регулирования труда работников транспорта 2. Особенности использования...
Анализ отдельных способов регулирования общественных отношений в трудовом праве
Анализ отдельных способов регулирования общественных отношений в трудовом праве Размещено на http://www.allbest.ru/ Федеральное агентство по образованию Московская государственная юридическая ака...
Анализ полномочий Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Анализ полномочий Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации ОГЛАВЛЕНИЕ Введение Глава 1.История Государственной Думы России §1.Государственная Дума России в дореволюционный...
Анализ понятия и юридической значимости международных договоров
Анализ понятия и юридической значимости международных договоров 5 Содержание Введение Глава 1. Понятие и юридическая природа международного договора 1.1 Понятие и юридическая природа международно...
Анализ правовой природы административной ответственности за нарушение валютного законодательства России на основе существующих норм права
Анализ правовой природы административной ответственности за нарушение валютного законодательства России на основе существующих норм права 3 План Введение Глава 1. Общие положения об административ...
Анализ правосубъектности граждан в гражданском праве России
Анализ правосубъектности граждан в гражданском праве России СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ГРАЖДАНЕ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА) И ИХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 1.1 Категории «человек», «личность» и...
Анализ преступлений против мира
Анализ преступлений против мира МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА Юридический факультет Специальность 021100 - Юриспруденция ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА на тему Анализ (характеристика) преступлений...
Анализ проблемы борьбы с коррупцией и взяточничеством в Российской Федерации и за рубежом
Анализ проблемы борьбы с коррупцией и взяточничеством в Российской Федерации и за рубежом Размещено на http://www.allbest.ru/ СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛ 1. Концептуальные основы правового положен...
Анализ процессуальных прав и обязанностей лиц в гражданском судопроизводстве
Анализ процессуальных прав и обязанностей лиц в гражданском судопроизводстве Содержание Введение Глава I. Понятие о лицах, участвующих в деле 1.1 Лица, участвующие в деле, их заинтересованность 1...
Анализ работы района по организации и управлению социальной службы Центра социального обслуживания Называевского района
Анализ работы района по организации и управлению социальной службы Центра социального обслуживания Называевского района ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОУ ВПО «Омский государственный педагог...
Анализ распределения прав собственности на примере госкорпорации "Росатом"
Анализ распределения прав собственности на примере госкорпорации Росатом Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации Государственный Университет - Высшая Школа Экономики...
Анализ системы и структуры органов государственной власти на примере Новосибирской области
Анализ системы и структуры органов государственной власти на примере Новосибирской области 60 Содержание Введение 1. Особенности территориального устройства Российской Федерации на современном эт...
Анализ современного опыта исполнительного производства в Российской Федерации
Анализ современного опыта исполнительного производства в Российской Федерации Дипломная работа Анализ современного опыта исполнительного производства в Российской Федерации ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛ...
Анализ содержания тенденций развития института прав и свобод человека в России
Анализ содержания тенденций развития института прав и свобод человека в России ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1 Понятие и классификация конституционных прав и свобод 1.1 Понятие прав и свобод человека...
Анализ состава административного правонарушения
Анализ состава административного правонарушения 1 Задача №1 Пятого января во время демонстрации художественного фильма в клубе совхоза «Красный берег», тракторист Федоров находился в зале в пьяно...
Анализ судебной практики по признанию конкурса недействительным
Анализ судебной практики по признанию конкурса недействительным АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРИЗНАНИЮ КОНКУРСА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ Содержание Введение Глава 1 Анализ судебной практики при наличии гр...
Анализ теоретических и практических проблем уголовной ответственности за мошенничество по УК РФ
Анализ теоретических и практических проблем уголовной ответственности за мошенничество по УК РФ 70 Размещено на http://www.allbest.ru/ Министерство внутренних дел Российской Федерации Государстве...
Анализ уголовно-правовой нормы, регламентирующей ответственность за кражу чужого имущества
Анализ уголовно-правовой нормы, регламентирующей ответственность за кражу чужого имущества 5 Оглавление Введение Глава 1. История развития института ответственности за кражу в российском законода...
Аналитический обзор законодательства об охране здоровья населения
Аналитический обзор законодательства об охране здоровья населения 37 Содержание Введение 1. Правовое регулирование охраны здоровья в РФ 1.1 Конституционно-правовые механизмы реализации и защиты п...
Аналоги наркотических средств
Аналоги наркотических средств 11 Аналоги наркотических средств Одной из частных задач криминалистического нарковедения является прогнозирование появления в нелегальном обороте веществ с наркогенн...
Аналіз Бюджетного Кодексу України
Аналіз Бюджетного Кодексу України 12 24 РЕФЕРАТ «Аналіз Бюджетного кодексу України» Вступ Бюджетним кодексом України регулюються суспільні відносини щодо складання, розгляду, затвердження, викона...
Аналіз доктринальних змін японської правової системи
Аналіз доктринальних змін японської правової системи Міністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет Юридичний факультет Реферат на тему: АНАЛІЗ ДОКТРИНАЛЬНИХ ЗМІН ЯПОНС...
Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року
Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року ЗМІСТ РОБОТИ І. ВСТУП ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИ...
Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління
Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ МАГІСТ...
Аналіз правового становища прокуратури Румун
Аналіз правового становища прокуратури Румун Міністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет Юридичний факультет Кафедра Реферат на тему: Аналіз правового становища прок...
Аналіз правової недосконалості у сфері розміщення рекламних засобів на території м. Луганська
Аналіз правової недосконалості у сфері розміщення рекламних засобів на території м. Луганська 3 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.В.І. Даля МАГІСТР...
Англо-саксонская правовая семья
Англо-саксонская правовая семья Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРАВОСУДИЯ ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СУДЕБНОЙ СИСТ...
Англо-саксонська правова система
Англо-саксонська правова система 2 ПЛАН РОЗДІЛ 1 Історія виникнення англо-саксонської системи права. РОЗДІЛ 2 Поняття, сутність англо-саксонської системи права, її основні елементи і особливості....
Англосаксонська правова система: історія і сучасність
Англосаксонська правова система: історія і сучасність 53 54 Зміст стр. Вступ ................................................................................................................... 3-...
Антидемпинговый процесс по законодательству России и праву ВТО
Антидемпинговый процесс по законодательству России и праву ВТО Антидемпинговый процесс по законодательству России и праву ВТО В.М. Шумилов, доктор юридических наук, заведующий кафедрой Всероссийс...
Антикризисное государственное управление
Антикризисное государственное управление Содержание Введение 1. Антикризисное государственное управление в странах с развитой рыночной экономикой 1.1. Понятие и сущность антикризисного государств...
Антимонопольное законодательство
Антимонопольное законодательство МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Калужский филиал Юридический факультет Контрольная работа По дисциплине: Предпринимательское право Содержание работы...
Антимонопольное законодательство и антимонопольное регулирование в странах с развитой рыночной экономикой
Антимонопольное законодательство и антимонопольное регулирование в странах с развитой рыночной экономикой МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УО «Белорусский государственный экономически...
Антимонопольное регулирование
Антимонопольное регулирование 2 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕТСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ Красноярский филиал Специальность 021100 Юриспруденция Дисциплина: Российское предпринимательское право. Ко...
Антимонопольное регулирование
Антимонопольное регулирование 22 Антимонопольное регулирование Содержание 1. Понятие и виды мер антимонопольного регулирования 2. Меры антимонопольного регулирования, применяемые в отношении доми...
Антисоциальные сделки
Антисоциальные сделки 21 Оглавление Введение Понятие и сущность антисоциальной сделки Условия недействительности антисоциальной сделки Квалифицированный состав антисоциальной сделки Последствия а...
Антропометрическая идентификация
Антропометрическая идентификация План Введение 1. Система антропометрической идентификации 2. Полицейская фотография, почерковедческая экспертиза и словесный портрет Заключение Список литературы...
Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, не вступивших в силу
Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, не вступивших в силу 31 Министерство образования и науки Российской Федерации Московский государственный открытый университет Чебоксарск...
Апелляционное и кассационное производство
Апелляционное и кассационное производство 10 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОУ ВПО «РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ кафедра ПРОЦЕССУАЛЬНО...
Апелляционное и кассационное производство в уголовном процессе
Апелляционное и кассационное производство в уголовном процессе 15 Апелляционное и кассационное производство в уголовном процессе При сопоставительном анализе норм международного права в области у...
Апелляционное производство
Апелляционное производство 2 Сущность и значение апелляции Институт пересмотра судебного решения -- это одно из проявлений компромисса между правовой защитой интересов участников дела и экономичн...
Апелляционное производство
Апелляционное производство 10 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ЧИТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ЧитГУ)...
Апелляционное производство в гражданском процессе
Апелляционное производство в гражданском процессе 86 ВВЕДЕНИЕ В статье 1 Конституции РК, Республика Казахстан провозглашает себя правовым государством, высшими ценностями которого являются челове...
Апелляционное производство в системе пересмотра судебных актов Арбитражных судов
Апелляционное производство в системе пересмотра судебных актов Арбитражных судов МИНИстерство внутренних дел российской федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПР...
Апелляционное производство в уголовном процессе
Апелляционное производство в уголовном процессе 30 Содержание Введение Глава 1. Теоретические аспекты применения института апелляции Глава 2. Пределы процессуальных прав и полномочий Глава 3. Про...
Апелляционный и кассационный порядок рассмотрения уголовного дела
Апелляционный и кассационный порядок рассмотрения уголовного дела КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по курсу «Уголовное право» С одержание 1. Апелляционный и кассационный порядок рассмотрения уголовного дела За...
Апелляция и кассация: сходство и различия
Апелляция и кассация: сходство и различия ДИПЛОМНАЯ РАБОТА АПЕЛЛЯЦИЯ И КАССАЦИЯ : СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЯ Краснодар 2006 г. ОГЛАВЛЕНИЕ Введение Глава 1. Апелляция и кассация как две формы обжалования...
Аппарат государственно-административного управления
Аппарат государственно-административного управления Содержание Введение Глава 1. Проблемы совершенствования организационной формы Государственного управления 1.1 Государственный аппарат: понятия,...
Арабский Халифат
Арабский Халифат 1 23 Вступление Самым процветающим государством Средиземноморья на всем протяжении средних веков наряду с Византией стал Арабский халифат, созданный пророком Мохаммедом (Мухаммед...
Арабский халифат
Арабский халифат 16 Содержание Введение Основание Арабского халифата . Халифат муджахиров . Исламское государство Организация власти и управления Местные органы государственного управления Судебн...
Арбитражная процессуальная форма защиты права
Арбитражная процессуальная форма защиты права Содержание Введение 1. Принципы арбитражного суда 2. Принятие решения на основе законности в арбитражном процессе 3. Организация системы арбитражных...
Арбитражно-процессуальное право и судебные издержки
Арбитражно-процессуальное право и судебные издержки 3 Введение Целью работы является изучение арбитражного процессуального права и судебных расходов, связанных с арбитражным процессом. Для выполн...
Арбитражно-процессуальные сроки
Арбитражно-процессуальные сроки 100 Содержание: Введение Глава I. Институт процессуальных сроков: концептуальный подход § 1. Значение института процессуальных сроков § 2. Проблема окончательности...
Арбитражное право
Арбитражное право Федеральное агентство по образованию Филиал государственного образовательного учреждения Высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный инженерно-экон...
Арбитражное процессуальное право
Арбитражное процессуальное право П лан 1.Принципы арбитражного процессуального права и содержание каждого из них 2. Установление и исчисление процессуальных сроков Список использованных источнико...
Арбитражное соглашение
Арбитражное соглашение 3 Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) КУРСОВАЯ РАБОТА По дисциплине: международное частное право На тему: «Арбитражное соглашение» Выполнил: студе...
Арбитражное соглашение и условия его действительности
Арбитражное соглашение и условия его действительности Арбитражное соглашение и условия его действительности Общеизвестно, что в международной предпринимательской практике принято решать споры и р...
Арбитражные соглашения и практика рассмотрения внешнеэкономических споров
Арбитражные соглашения и практика рассмотрения внешнеэкономических споров 2 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образовании «МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕ...
Арбитражные суды
Арбитражные суды Оглавление Введение Глава 1. Система и структура арбитражных судов Глава 2. Состав арбитражного суда Глава 3. Компетенция арбитражных судов § 1. Подведомственность §2. Подсудност...
Арбитражные суды РФ
Арбитражные суды РФ НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ» Заочное юридическое отделение КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по курсу: «Пра...
Арбитражные суды РФ
Арбитражные суды РФ 18 Казанский Государственный Университет Контрольная работа по курсу Правоохранительные органы Вариант V Арбитражные суды РФ. Выполнил студент 2 курса заочного отделения юриди...
Арбитражные суды и иные арбитражные органы
Арбитражные суды и иные арбитражные органы Арбитражные суды и иные арбитражные органы. Вопрос № 1. Арбитражные суды: система и основные задачи. Слова «арбитраж», «арбитражный» используются в наше...
Арбитражный процесс
Арбитражный процесс Н.Г. ПЛОТНИКОВА АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС Красноярск 2009 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Красн...
Арбитражный процесс в Российской Федерации
Арбитражный процесс в Российской Федерации 3 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Кафедра _______________ _______________ ____...
Арбитражный процесс и его стадии
Арбитражный процесс и его стадии 8 РЕФЕРАТ по курсу Арбитражное право по теме: Арбитражный процесс и его стадии Содержание Введение 1. Арбитражный процесс. арбитражная процессуальная форма 2. Ста...
Арбитражный процесс и судебное разбирательство
Арбитражный процесс и судебное разбирательство Новосибирский институт Экономики и Менеджмента Контрольная работа По дисциплине Арбитражный процесс Вариант №4 Новосибирск 2010 г. Оглавление 1. Под...
Арбитражный суд
Арбитражный суд 2 Содержание 1. Система арбитражных судов, полномочия арбитражных судов различных уровней 2. Претензия Список используемой литературы 1. Система арбитражных судов, полномочия арби...
Арбитражный суд Российской Федерации
Арбитражный суд Российской Федерации 27 ОРЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ Филиал в г. Брянске Юридический факультет КУРСОВАЯ РАБОТА На тему «Арбитражный суд Российской Федера...
Арбитражный суд апелляционной инстанции
Арбитражный суд апелляционной инстанции 5 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ЧИТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТ...
Аренда земельных участков
Аренда земельных участков 25 План Введение 1. Право аренды земельных участков 2. Аренда земель сельскохозяйственного назначения 3. Основание прекращения аренды земельного участка Заключение Списо...
Аренда и ее виды
Аренда и ее виды 77 Содержание Введение 2 Глава 1. Договор аренды (имущественного найма) по действующему гражданскому законодательству России 1.1 Понятие и содержание договора аренды (имущественн...
Аренда недвижимого имущества
Аренда недвижимого имущества 15 15 Содержание: Глава 1 Аренда недвижимости в Гражданском праве: особенности правового регулирования. 2 Глава 2 Заключение договора аренды недвижимости. Проблемы ре...
Аренда недвижимости
Аренда недвижимости МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ (МЭСИ) ДИПЛОМНАЯ РАБОТА На тему : «Аренда недвижимости...
Аренда недвижимости
Аренда недвижимости Аренда недвижимости План 1. Понятие аренды. 2. Отказ от договора по инициативе арендодателя, 3. Автоматическое продолжение договора, 4. Принудительное выселение арендатора Аре...
Аренда недвижимости в гражданском кодексе
Аренда недвижимости в гражданском кодексе 24 Курсовая работа Аренда недвижимости в гражданском кодексе Содержание Введение 1. Общие положения об аренде 1.1 Договор аренды 1.2 Содержание договора...
Аренда предприятий
Аренда предприятий 3 ЦЕНТРОСОЮЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ Курсовая работа на тему: «Аренда предприятий» Выполнила: студентка груп...
Арендные правоотношения
Арендные правоотношения 2 Арендные правоотношения: общая характеристика и некоторые особенности Аренда предоставляет правовую возможность для несобственника самостоятельно владеть и пользоваться...
Арендные правоотношения: общая характеристика и некоторые особенности
Арендные правоотношения: общая характеристика и некоторые особенности Арендные правоотношения: общая характеристика и некоторые особенности Аренда предоставляет правовую возможность для несобстве...
Арест имущества: блокирование денег на счете
Арест имущества: блокирование денег на счете 1 Арест имущества: блокирование денег на счете Согласно нормам ст. 129 Банковского кодекса Республики Беларусь на денежные средства и иное имущество ю...
Архивная реформа
Архивная реформа 3 Содержание Введение 1. Предпосылки архивной реформы в 1990-х гг. в России 2. Основные направления архивной реформы в 1990-х гг. в России 3. Итоги архивной реформы в 1990-х гг....
Аспекты информационного обеспечения управления муниципальным образованием
Аспекты информационного обеспечения управления муниципальным образованием 34 Содержание Введение Глава 1. Информационное обеспечение управления муниципальным образованием 1.1 Определение и призна...
Аспекты квалификации и совершения валютных операций
Аспекты квалификации и совершения валютных операций 3 аспекты квалификации и совершения валютных опер а ций 25 апреля 2007 года вступило в силу постановление Правления Национального банка Республ...
Аспекты организации судебной власти в Российской Федерации
Аспекты организации судебной власти в Российской Федерации 31 МОСКОВСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ИНСТИТУТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА По дисциплине: «Правоохраните...
Аспекты помещения лиц в медицинский вытрезвитель. Право на покупку оружия
Аспекты помещения лиц в медицинский вытрезвитель. Право на покупку оружия Задача В медицинский вытрезвитель нарядом ППС были доставлены в течение суток 20 граждан, из них пять человек сильной сте...
Атестація державних службовців
Атестація державних службовців 2 ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» Інститут права та суспільних відносин Реферат на тему: «Атестація посадових осіб місцевого самоврядува...
Аттестация госслужащих
Аттестация госслужащих 16 КУРСОВАЯ РАБОТА по административному праву Тема: Аттестация госслужащих План Введение Принципы, цели, задачи и функции аттестации государственных служащих Организация и...
Аттестация муниципальных служащих
Аттестация муниципальных служащих 54 Содержание Введение 3 1 Значение аттестации муниципальных служащих 5 1.1 Цели, задачи и принципы аттестации муниципальных служащих 5 1.2 Механизм аттестации 1...
Аттестация, поощрение и ответственность сотрудников ОВД
Аттестация, поощрение и ответственность сотрудников ОВД 6 Министерство внутренних дел Российской Федерации Белгородский юридический институт Кафедра Управления, административного права и АД ОВД Д...
Аудио- видеозаписи как средства доказывания в гражданском процессе
Аудио- видеозаписи как средства доказывания в гражданском процессе 36 Содержание Введение 3 1. Аудио- и видеозаписи как средства доказывания 6 1.1. Выделение аудио- и видеозаписей в качестве само...
Аудио-видеозаписи как средства доказывания
Аудио-видеозаписи как средства доказывания Содержание Введение 1 Применение информационных технологий в гражданском процессе 2 Аудио/видеозаписи как средства доказывания 2.1 Аудио/видеозаписи как...
Аудиторские заключения и судебно-бухгалтерские экспертизы как вид правового контроля
Аудиторские заключения и судебно-бухгалтерские экспертизы как вид правового контроля 14 РЕФЕРАТ по курсу «Финансовое право» Тема: «Аудиторские заключения и судебно-бухгалтерские экспертизы как ви...
Афинская демократическая рабовладельческая республика
Афинская демократическая рабовладельческая республика 18 Оглавление: 1. Введение ………………………………………………………….2 2. Реформы Тесея, законы Драконта ………………………………4 3. Реформы Солона: ………………………………………………..6...
рефераты
РЕФЕРАТЫ © 2010