рефератырефератырефератырефератырефератырефератырефератырефераты

рефераты, скачать реферат, современные рефераты, реферат на тему, рефераты бесплатно, банк рефератов, реферат культура, виды рефератов, бесплатные рефераты, экономический реферат

"САМЫЙ БОЛЬШОЙ БАНК РЕФЕРАТОВ"

Портал Рефератов

рефераты
рефераты
рефераты
Достатність доказів у кримінальному процесі України
Достатність доказів у кримінальному процесі України КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Дєєв Максим Валерійович УДК 343.13 ДОСТАТНІСТЬ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ...
Досудебное производство в уголовном процессе
Досудебное производство в уголовном процессе 78 Содержание Введение Глава 1. Теоретические основы досудебного производства в уголовно-процессуальной деятельности § 1. Досудебное производство в си...
Досудебный порядок разрешения индивидуальных и трудовых споров
Досудебный порядок разрешения индивидуальных и трудовых споров 16 Содержание Введение 2 1. Понятие трудового спора 3 2. Досудебный порядок разрешения индивидуальных трудовых споров 4 3. Досудебны...
Досудебный порядок урегулирования споров
Досудебный порядок урегулирования споров 16 Досудебный порядок урегулирования споров Анализ судебной статистики Для определенной категории споров соблюдение досудебного (претензионного) порядка и...
Досудове слідство в зарубіжних країнах
Досудове слідство в зарубіжних країнах 28 Зміст стр. Вступ ....................................................................................................................... 3 1. Попереднє р...
Дотримання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів
Дотримання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ Недоторканність особи є однією з найвищих правових ці...
Древневосточное государство и право
Древневосточное государство и право 10 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОУ ВПО «ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Контрольная работа по истории государства и права зару...
Древнейшие политико-правовые учения
Древнейшие политико-правовые учения 3 СОДЕРЖАНИЕ РЕФЕРАТА: « Древнейшие политико-правовые учения» I . Введение …..……………………….……………………..……… II . Основная часть …………………………………………………… а) Даосизм ……………...
Древнерусский город-государство
Древнерусский город-государство 1 Оглавление: Введение……………………………………………………………….........2 Основная часть: Глава 1. Феномен древнерусского города-государства: 1. Князь и город ………………………………………………………...
Древнерусское право и государство
Древнерусское право и государство 2 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ Заочный факультет Кафедра Теории и истории государства и права К ОНТРОЛЬН АЯ РАБОТА Древнерусское право...
Древний Египет
Древний Египет Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» Юридический факультет Кафедра истории государства и права Специальность 1-240102 «Правоведение» К...
Древняя Русь и государство и право России в 90-х гг. XX ст.
Древняя Русь и государство и право России в 90-х гг. XX ст. 2 Древняя Русь в ХII-ХIII вв.: особенности политического и социальн о го развития Первыми десятилетиями XII в. закончился раннефеодальн...
Дуализм права
Дуализм права 15 Содержание Введение Понятие термина «дуализм частного права» Взаимодействие торгового и гражданского права Заключение Список использованной литературы Введение Торговое право, ег...
Духовная безопасность
Духовная безопасность - 35 - ХРИСТИАНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РЕФЕРАТ Учебная дисциплина: ВАЛЕОЛОГИЯ Тема: ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ г. Одесса 2008г. СОДЕРЖАНИ Е ВВЕДЕНИЕ Глава 1. З...
Діловодство та судове діловодство
Діловодство та судове діловодство 10 Міністерство освіти і науки України Реферат Діловодство та судове діловодство 2005 Зміст Вступ 3 1 Положення 4 2 Статути 5 3 Інструкції 7 4. Правила 9 Викорис...
Дія нормативно-правових актів
Дія нормативно-правових актів 48 Мінстерство внутрішніх справ України Київський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки кадрів кримінальної міліції Кафедр...
Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення
Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення 2 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬ...
Діяльність органів державної влади щодо ініціювання та запровадження антикризових програм
Діяльність органів державної влади щодо ініціювання та запровадження антикризових програм Національна академія державного управління при Президентові України Магістерська робота на здобуття квалі...
Дії кримінального закону в часі. Ознаки злочину та вини
Дії кримінального закону в часі. Ознаки злочину та вини 11 Зміст І. Практичне завдання № 1 ІІ. Практичне завдання № 2 ІІІ. Практичне завдання № 3 Список використаної літератури Задача № 1. Завіду...
Еволюційне тлумачення права
Еволюційне тлумачення права Міністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет юридичний факультет Кафедра Реферат на тему: ЕВОЛЮЦІЙНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА Студента 3-го курсу...
Еволюція інтелектуальної власност
Еволюція інтелектуальної власност 2 « Еволюція і нтелектуальної власності» Зміст Вступ 1. Еволюція інтелектуальної власності 1.1 Основні етапи інтелектуальної власності 1.2 Становлення правової о...
Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)
Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.) Міністерство освіти і науки України Національний університет України “КПІ”...
Европейская социальная хартия и ее влияние на Россию
Европейская социальная хартия и ее влияние на Россию 12 Введение За последние годы коренным образом изменились внешние и внутренние экономические и политические условия существования и развития р...
Европейские нормы по правам человека и усилия России по их соблюдению
Европейские нормы по правам человека и усилия России по их соблюдению Европейские нормы по правам человека и усилия России по их соблюдению План работы: Судебная защита прав человека Справедливое...
Европейские школы государственного управления
Европейские школы государственного управления КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине: «Теория и методология государственного управления» на тему: «Европейские школы государственного управления» Содержание...
Европейский Суд по защите прав человека
Европейский Суд по защите прав человека 28 КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине «Международное право » Тема: «Европейский суд по защите прав человека » Выполнил: Проверил: Чита 2006 Оглавление Введение…...
Европейский суд по правам человека. Порядок обращения, структура и юрисдикция
Европейский суд по правам человека. Порядок обращения, структура и юрисдикция 25 Федеральное агентство по образованию РФ ГОУ ВПО ,,ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ'' Кафедра правосудия КУРС...
Европейский суд по правам человека: процессы "contra Russia"
Европейский суд по правам человека: процессы contra Russia Томский государственный университет Юридический институт Кафедра конституционного и международного права Европейский суд по правам челов...
Европейский суд – гарант защиты прав человека
Европейский суд – гарант защиты прав человека МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ МЕНЕДЖМЕНТА И ПРАВА ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД - ГАРАНТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА...
Европейское право - новая юридическая специальность
Европейское право - новая юридическая специальность ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО - НОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Европейское право и европейская интеграция Европейское право -- новое явление в мире. Оно в...
Екатеринбургская городская Дума
Екатеринбургская городская Дума СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. Порядок формирования и состав депутатов Екатеринбургской городской Думы 1.1 Исторические аспекты развития местного самоуправления в Ек...
Екологічне право як галузь права
Екологічне право як галузь права 1 Екологічне право як галузь права (Экологическое право как отрасль права) Курсовая работа , 23 с., 5 разделов, 12 источников. Объект работы - экологическое право...
Економічні злочини
Економічні злочини ПЛАН ВСТУП 1. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗЛОЧИНУ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕ...
Експертиза у кримінальному процесі: порядок визначення і проведення
Експертиза у кримінальному процесі: порядок визначення і проведення 49 Вступ.................................................................................... 1. Правова природа експертизи 1.1....
Експертиза у кримінальному судочинств
Експертиза у кримінальному судочинств 52 Вступ..................................................................................... 1. Правова природа експертизи 1.1. Визначення та основні риси е...
Експертна профілактика в окремих видах досліджень
Експертна профілактика в окремих видах досліджень ЕКСПЕРТНА ПРОФІЛАКТИКА В ОКРЕМИХ ВИДАХ ДОСЛІДЖЕНЬ Зміст 1. Експертна профілактика у судово-трасологічних дослідженнях 2. Експертна профілактика у...
Експлуатація дітей
Експлуатація дітей 10 ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ РЕФЕРАТ з дисципліни «Кримінальне право» на тему: «Експлуатація дітей» Виконав: Копотієнко А.В. Дніпропетровськ...
Елементи адміністративного позову
Елементи адміністративного позову МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ Судово-адміністративний факультет Кафедра адміністративного та фінансового права Курсов...
Если работник недостаточно квалифицирован, с ним можно расстаться
Если работник недостаточно квалифицирован, с ним можно расстаться 7 Если работник недостаточно квалифицирован, с ним можно расстат ь ся Одной из основных обязанностей работника, предусмотренных п...
Етична культура юриста
Етична культура юриста 2 Реферат з навчальної дисципліни деонтологія за темою: “ Етична культура юриста ” План Вступ 1. Культура. Поняття етичної та моральної культури юриста. 2. Визначення зміст...
Ефективність правового регулювання і шляхи її підвищення
Ефективність правового регулювання і шляхи її підвищення 43 МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КРИМСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ кафедра державно-правових...
Еще раз про конституцию и время
Еще раз про конституцию и время 1 Еще раз про конституцию и время Б.А. Макаров Политолог Введение. Первоначальный вариант статьи под заголовком “Конституция и время” уже был опубликован в ряде ро...
Жалованная грамота дворянству
Жалованная грамота дворянству ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Пермский государственный университет Курсовая работа Жалованная грамота дворянству студента Ершова А.С. Научный руководитель: Гар...
Железнодорожное право как специальная отрасль права
Железнодорожное право как специальная отрасль права Содержание Введение Глава 1 Предмет, методы и источники железнодорожного права § 1 Понятие и предмет железнодорожного права § 2 Методы железнод...
Женская преступность
Женская преступность 18 Женская преступность Содержание Введение 3 1. Общая характеристика женской преступности 5 2. Личностные особенности женщин, совершивших преступление 8 3. Причины и условия...
Женская преступность
Женская преступность Содержание Введение 1. Теоретико-методологические основы изучения преступности 1.1 Преступность как одна из форм девиантного поведения 1.2 Теории, объясняющие причины и услов...
Женская преступность
Женская преступность 15 1 П ОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ При изучении преступности традиционно разграничиваются преступность мужчин и женщин, или мужская и женская. Особенности ха...
Женская преступность
Женская преступность Оглавление 1. Понятие и криминологическая характеристика женской преступности. 2.Влияние на женскую преступность социальных и психофизических особенностей личности женщины. 3...
Женская преступность
Женская преступность 45 Введение Данная работа посвящена рассмотрению проблемы женской преступности, которая интересовала и продолжает интересовать уже не одно поколение исследователей. Интерес к...
Женская преступность
Женская преступность План дипломной работы Стр. Введение. ' -4. Глава 1. Криминологическая характеристика женской 7. преступности ее причины. 1.1. Криминологическая характеристика женской 7. прес...
Женщина в браке в истории
Женщина в браке в истории 14 Одесский национальный политехнический университет Гуманитарный факультет Кафедра политологии и права Реферат по теме: Женщина в браке в истории По курсу: Правовые осн...
Женщины лишенные свободы
Женщины лишенные свободы 2 ПЛАН ВВЕДЕНИЕ стр. 2-4 1. Виды исправительных учреждений для отбывания наказания в виде лишения свободы осужденными женщинами стр. 5-8 2. Особенности условий порядка ис...
Жертвоприношение преступности
Жертвоприношение преступности 39 Жертвоприношение преступности Виктимность (от лат. victima -- жертва; коммплекс жемртвы) -- склонность субъекта к поведению, повышающему шансы на совершение прест...
Животные как особый объект гражданских прав
Животные как особый объект гражданских прав Содержание: Введение 1. Животные как особый субъект гражданских правоотношений 2. Общий правовой режим животных как объектов гражданских прав 3. Правов...
Жилишно-комуннальное хозяйство
Жилишно-комуннальное хозяйство 26 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Доклад На тему:...
Жилищная ипотека
Жилищная ипотека 10 Оглавление Ведение Понятие и сущность ипотеки Договор ипотеки Ипотека жилых домов и квартир Социальная и коммерческая ипотека Закладная Обращение взыскания на заложенное имуще...
Жилищная политика в Республике Беларусь. Право граждан на жилье
Жилищная политика в Республике Беларусь. Право граждан на жилье 42 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Факультет Финанс...
Жилищно-коммунальное хозяйство г. Екатеринбурга
Жилищно-коммунальное хозяйство г. Екатеринбурга 18 С одержание 1. Анализ состояния и развития жилищно-коммунального хозяйства Екатеринбурга (внешнее окружение сферы учета ресурсов) 2. Краткая хар...
Жилищное право
Жилищное право Сибирский университет потребительской кооперации Забайкальский институт предпринимательства Кафедра гражданского права и процесса ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО Контрольная работа Выполнила: студе...
Жилищное право РФ
Жилищное право РФ 18 Понятие и особенности жилищного права в РФ Содержание Введение 1. Основные положения жилищного права Российской Федерации 1.1 Жилищное законодательство РФ 1.2 Субъекты жилищн...
Жилищные права граждан
Жилищные права граждан 22 22 Оглавление Введение 3 Глава 1. Содержание и виды жилищных прав граждан 5 Глава 2. Порядок, особенности и проблемы защиты жилищных прав и интересов граждан 7 2.1 Вопро...
Жилищные права граждан
Жилищные права граждан 2 2 Оглавление Введение 3 Глава 1. Содержание и виды жилищных прав граждан 5 Глава 2. Порядок, особенности и проблемы защиты жилищных прав и интересов граждан 7 2.1 Вопрос...
Жилищные права граждан Российской Федерации
Жилищные права граждан Российской Федерации 4 Содержание Введение 1. Общая характеристика современного жилищного законодательства 2. Основные нормы жилищного кодекса в сфере защиты прав граждан 3...
Жилищные права несовершеннолетних
Жилищные права несовершеннолетних 46 Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» Юридический факультет Кафедра...
Жилищный фонд муниципального образования
Жилищный фонд муниципального образования 2 Оглавление Введение 1. Современные проблемы содержания жилищного фонда. Понятие и проблемы формирования муниципальной собственности 2. Проблемы реформир...
Жилищный фонд: понятие, виды, правовое регулирование
Жилищный фонд: понятие, виды, правовое регулирование 1. Жилищный фонд: понятие и виды Жилищный фонд - это совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории России, независимо от форм с...
Жилое помещение и право на него в гражданском законодательстве
Жилое помещение и право на него в гражданском законодательстве Введение В условиях развития рыночных отношений в России особое значение приобретают вопросы, связанные с неприкосновенностью собств...
Жилое помещение как объект жилищного права
Жилое помещение как объект жилищного права 6 Оглавление Введение Глава 1. Понятие «объекта» жилищных прав Глава 2. Жилое помещение как объект жилищного права § 1 Порядок признания помещения жилым...
Жилое помещение, как объект права пользования
Жилое помещение, как объект права пользования КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ Специальный факультет Кафедра гражданского и конституционного права Специальность 030501 «Юриспруденция» ДИПЛОМН...
Жилые помещения как объекты жилищных прав
Жилые помещения как объекты жилищных прав Содержание Аннотация Введение 1. Правовой режим жилых помещений как объектов жилищных прав. Пользование жилыми помещениям 1.1 Жилые помещения: понятие, в...
Жилые помещения специализированного жилого фонда и их назначения
Жилые помещения специализированного жилого фонда и их назначения КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине: Жилищное право На тему: «Жилые помещения специализированного жилого фонда и их назначения » Омск...
Жилье как объект имущественных прав
Жилье как объект имущественных прав 27 Жилье как объект имущественных прав В соответствии с п. 2 ст. 8 ГК РФ права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента госуда...
Житлове право України
Житлове право України Житлове право Укра їни Зміст Вступ §1. Поняття житлового права §2. Предмет і метод житлового права §3. Функції та принципи житлового права §4. Здійснення права на житло §5....
З'ясування поняття та змісту корпоративних відносин та корпоративних прав як передумова вирішення корпоративних спорів
З'ясування поняття та змісту корпоративних відносин та корпоративних прав як передумова вирішення корпоративних спорів З'ЯСУВАННЯ ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТУ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН ТА КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ЯК...
За что мы боремся? Галактический союз
За что мы боремся? Галактический союз «За что мы боремся?» (9 класс) Тип урока - урок анализа и синтеза Вид урока - дискуссия Форма урока - урок с элементами групповой работы Цель - обобщение мат...
Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства
Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства ПЛАН: Вступ Поняття забезпечення безпеки. Особи, які підлягають захисту та органи...
Забезпечення боротьби із недобросовісною конкуренцією в Україні (правовий аспект)
Забезпечення боротьби із недобросовісною конкуренцією в Україні (правовий аспект) Забезпечення боротьби із недобросовісною конкуренцією в Україні (правовий аспект) Вступ Поняття недобросовісна ко...
Забезпечення виконання господарських зобов’язань у сфері банківського кредитування
Забезпечення виконання господарських зобов’язань у сфері банківського кредитування 2 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АН ДРОСОВ Сергій Михайлович УДК 346.3...
Забезпечення працевлаштування інвалідів
Забезпечення працевлаштування інвалідів Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ Кафедра „ Цивільного права та процесу ” Реферат з дисципліни „Трудове право” на тему: „ Забезпечен...
Завдання та джерела нотаріального процесуального права
Завдання та джерела нотаріального процесуального права Реферат: Завдання та джерела нотаріального процесуального права План Вступ 1.Завдання нотаріату 2. Джерела нотаріального процесуального прав...
Заведомо ложное сообщение о терроризме
Заведомо ложное сообщение о терроризме 1 Министерство Образования Азербайджанской Республики Бакинский Государственный Университет Юридический факультет Курсовая работа По дисциплине: Уголовное п...
Заведомо ложный донос в уголовном праве РФ
Заведомо ложный донос в уголовном праве РФ ВВЕДЕНИЕ «Ложный донос, по законам Российской Империи XIX - начала XX в. определялся как заведомо ложное обвинение невинного лица в противозаконном деян...
Завещание как основание наследования
Завещание как основание наследования 72 Негосудартственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия (Академия ВЭГУ) И...
Завещание: понятие, виды, характеристика
Завещание: понятие, виды, характеристика 6 М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ КАФЕДРА ЮРИДИЧЕСКИ...
Завещательное распоряжение в международном частном праве
Завещательное распоряжение в международном частном праве 2 Завещательное распоряжение в международном частном праве Содержание Введение I. Понятие «завещательное распоряжение» в международном час...
Загальна характеристика адміністративної реформи в Україн
Загальна характеристика адміністративної реформи в Україн РЕФЕРАТ На тему: «Загальна характеристика адміністративної реформи в Україні» ПЛАН ВСТУП 1. Загальні засади адміністративної реформи та з...
Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукц
Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукц 4 Міністерство освіти і науки України Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького...
Загальна характеристика злочинів у сфері комп’ютерної інформац
Загальна характеристика злочинів у сфері комп’ютерної інформац Міністерство освіти і науки України Новомиколаївський міжшкільний Навчально Виробничий Комбінат Курсова робота Тема: Загальна характ...
Загальна характеристика змішаних договорів
Загальна характеристика змішаних договорів 2 2 ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика змішаних договорів 1.1 Поняття та класифікація договорів 1.2 Поняття змішаного договору РОЗДІЛ 2. Уклад...
Загальна характеристика права власност
Загальна характеристика права власност 14 Реферат на тему: « ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ВЛАСНОСТІ » Вступ. Власність традиційно розуміється головним регулятором еконо-мічних відносин. Цим обум...
Загальна характеристика права інтелектуальної власност
Загальна характеристика права інтелектуальної власност Загальна характеристика права інтелектуальної власності План 1. Поняття та сутність права інтелектуальної власності 2. Об'єкти та суб'єкти п...
Загальна характеристика системи органів влади
Загальна характеристика системи органів влади 13 Загальна характеристика системи органів державної влади Відповідно до ст.6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її...
Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад
Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад 12 Тема реферату: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОЇ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ РАД Розвиток і функціон...
Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку
Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку 19 Міністерство освіти та науки України Миколаївський державний гуманітарний університет ім. П. Мог...
Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліц
Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліц 3 Зміст Вступ Розділ 1. Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції 1.1 Сутність поняття і задачі служби ДІМ...
Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України
Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України 22 Вступ Продовж багатьох років ООН та численні недержавні організації працюють над тим, що...
Загальні засади адміністративного судочинства в Україн
Загальні засади адміністративного судочинства в Україн 13 Реферат Тема: З агальні засади адміністративного судочинства в У країні Зміст 1. Завдання адміністративного судочинства 2. Система адміні...
Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україн
Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україн ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВООХОРОННОЇ ТА ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ План 1. Предмет і система дисципліни ”Судові та правоохоро...
Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу
Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу 2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: “Загальні засади та нормативно - правова баз...
Задаток как способ обеспечения обязательств
Задаток как способ обеспечения обязательств Содержание Введение 2 Задаток как способ обеспечения обязательств 3 Заключение 12 Список использованной литературы: 13 Введение Обеспечение обязательст...
Задачи и основные направления деятельности организационно-инспекторских (штабных) аппаратов органов внутренних дел
Задачи и основные направления деятельности организационно-инспекторских (штабных) аппаратов органов внутренних дел 23 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТ И ТУТ МВД РОССИИ Кафедра административного п...
Задачи и принципы уголовного права. Значение принципов
Задачи и принципы уголовного права. Значение принципов 1 2 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ЧИТИНСКИЙ ГОСУДАР...
Задачи и принципы уголовного процесса в свете проблем борьбы с преступностью
Задачи и принципы уголовного процесса в свете проблем борьбы с преступностью ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА В СВЕТЕ ПРОБЛЕМ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ Закон определяет, что задачами уголовного...
Задачи и статус адвоката в Конституционном суде
Задачи и статус адвоката в Конституционном суде 1. Правовое положение адвоката в Конституционном Суде Ч. 1 ст. 46 Конституции РФ гарантирует судебную защиту прав и свобод Конституция Российской Ф...
Задачи и функции деятельности прокуратуры
Задачи и функции деятельности прокуратуры 13 ВВЕДЕНИЕ Я, Иванов Иван Иванович, студент 4-го курса Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины в период с 17 мая 2010 года по 21 июня...
Задачи и функции уголовного права России
Задачи и функции уголовного права России Содержание Введение 1. Понятие, предмет и метод уголовного права. Соотношение уголовного права с другими отраслями права 2. Система уголовного права 3. За...
Задачи и этапы проведения следственного допроса, формы фиксации результатов проведения допроса
Задачи и этапы проведения следственного допроса, формы фиксации результатов проведения допроса 19 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине «Криминалистика» Задачи и этапы проведения следственного допроса...
Задачи криминалистики
Задачи криминалистики Глава 1. Задачи, принципы и законы развития криминалистики § 1. Общая, специальные и конкретные задачи криминалистики При возрастающей роли науки, превращении ее в непосредс...
Задачи по гражданскому и трудовому праву
Задачи по гражданскому и трудовому праву 10 Содержание Задача 7 Задача 12 Список литературы Задача 7 22 января Северов заложил в ломбард 2 шкуры чернобурой лисы сроком на один месяц. Сделка подтв...
Задачи правоохранительных органов по борьбе с преступлениями, посягающими на жизнь и здоровье
Задачи правоохранительных органов по борьбе с преступлениями, посягающими на жизнь и здоровье СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 Глава 1. Задачи правоохранительных органов по борьбе с преступлениями против жи...
Задачи, основные принципы юридической деонтологии. Место юриста в обществе
Задачи, основные принципы юридической деонтологии. Место юриста в обществе ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕОНТОЛОГИИ. МЕСТО ЮРИСТА В ОБЩЕСТВЕ Задачи юридической деонтологии как учебной ди...
Задачи, основные функции и система ОВД
Задачи, основные функции и система ОВД http://monax.ru/order/ - рефераты на заказ (более 2300 авторов в 450 городах СНГ). Российский Новый Университет (РосНоУ) Реферат по Административному праву....
Задачи, функции и система министерства внутренних дел Российской Федерации
Задачи, функции и система министерства внутренних дел Российской Федерации 2 Задачи, функции и система МВД РФ Согласно Положения о Министерстве Внутренних Дел Российской Федерации Указ Президента...
Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого 4 Рубцовский Колледж Права Регистрационный номер______________________ «___»__________________2006 г. Контрольная работа По дисциплине: Уголовный процесс Тема: Задержани...
Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого С одержание Введение 1 Понятие, цель, мотивы и основания задержания 2 Основания освобождения подозреваемого 3 Порядок задержания, фиксация хода и результата задержания п...
Заем и ссуда в римском праве. Общее и особенное
Заем и ссуда в римском праве. Общее и особенное 9 Министерство образования Российской Федерации Российский Государственный Гуманитарный Университет Юридический Факультет Филиал г.Домодедово КОНТР...
Заказные убийства в России
Заказные убийства в России 36 Оглавление Введение Глава 1. Общая характеристика заказных убийств 1.1 История появления заказных убийств 1.2 Уголовно-правовой анализ заказных убийств 1.3 Заказные...
Закладная
Закладная 103 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА ЗАЛОГА ЗАКЛАДНОЙ 6 1.1. Понятие и содержание закладной 6 2.1. Форма и реквизиты закладной 31 ГЛАВА II ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ...
Закладные: понятие и особенности использования в РФ
Закладные: понятие и особенности использования в РФ 18 Министерство образования и науки РФ Негосударственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования Волгоградский институ...
Заключение брака
Заключение брака Реферат на тему: Заключение брака Семейный кодекс РФ (Как ранее действовавший КоБС) не содержит определения понятия брак. Видимо, законодатель исходил в того, что оно уже выработ...
Заключение брака в дореволюционной и советской России
Заключение брака в дореволюционной и советской России Пермский государственный педагогический университет кафедра государственно-правовых дисциплин и методики преподавания права Курсовая работа З...
Заключение внешнеэкономических сделок с использованием средств связи
Заключение внешнеэкономических сделок с использованием средств связи 1 Заключение внешнеэкономических сделок с и с пользованием средств связи В гражданском праве традиционно известно два способа...
Заключение гражданско-правового договора
Заключение гражданско-правового договора Курсовая работа по теме: Заключение гражданско-правового договора СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. Принцип свободы заключения договора и стадии его заключения...
Заключение договора купли-продажи
Заключение договора купли-продажи Введение Договор купли-продажи является основной и самой распространенной коммерческой сделкой. Договор купли-продажи является универсальной правовой моделью, пр...
Заключение договора на торгах и аукционах
Заключение договора на торгах и аукционах Курсовая работа по теме: Заключение договора на торгах и аукционах С одержание Введение Глава 1. Особенности заключения договора на торгах и аукционах 1....
Заключение договора этапы и защита прав конрагентов
Заключение договора этапы и защита прав конрагентов СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОФЕРТЕ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 1.1 Понятие предложения заключить договор (оферты) и его правов...
Заключение договоров. Порядок расторжения трудового договора
Заключение договоров. Порядок расторжения трудового договора 9 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ Кафедра гражд...
Заключение и исполнение договора аренды
Заключение и исполнение договора аренды СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АРЕНДЕ 1.1 Понятие и источники правового регулирования договора аренды 1.2 Сходства и отличия договора аренд...
Заключение и исполнение договора страхования
Заключение и исполнение договора страхования 1 7 Введение Актуальность темы исследования. Право частной собственности предоставляет возможность неограниченному кругу субъектов гражданских правоот...
Заключение и исполнение договора финансовой аренды (лизинга)
Заключение и исполнение договора финансовой аренды (лизинга) ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1 ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА), ЕГО ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ 1.1 ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИ...
Заключение и расторжение брака
Заключение и расторжение брака 4 Семейное законодательство состоит из Семейного Кодекса РФ (далее СК) и принимаемых в соответствии с ним других федеральных законов, а также законов субъектов Росс...
Заключение и расторжение брака. Правоотношения между супругами, между родителями и детьми
Заключение и расторжение брака. Правоотношения между супругами, между родителями и детьми Содержание Введение 1. Заключение брака 2. Расторжение брака 3. Правоотношения между супругами, между род...
Заключение и расторжение трудового договора
Заключение и расторжение трудового договора 28 Оглавление Введение Глава 1. Понятие трудового договора и его признаки Глава 2. Общие и дополнительные основания прекращения трудового договора 2.1...
Заключение международного договора
Заключение международного договора ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ Нікопольський факультет Кафедра державно-правових дисциплін КОНТРОЛЬНА РОБОТА З дисципліни “Міжнародне право” На тему : Ук...
Заключение под стражу
Заключение под стражу 23 Министерство общего и профессионального образования Курганский государственный университет Кафедра уголовно-правовых дисциплин Курсовая работа на тему: Заключение под стр...
Заключение под стражу
Заключение под стражу МВД РОССИИ Белгородский Юридический Институт Кафедра уголовного процесса ДИПЛОМНАЯ РАБОТА Тема: Заключение под стражу Выполнила Студентка факультета «Правоохранительная деят...
Заключение под стражу
Заключение под стражу 25 Содержание Введение Глава 1. Понятие, сущность и основания применения заключения под стражу в качестве меры пресечения 1.1 Понятие и сущность заключения под стражу как ме...
Заключение под стражу как вид меры пресечения
Заключение под стражу как вид меры пресечения Реферат На тему Тема: ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ КАК ВИД МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ План Введение. 1. Общие положения и классификация мер пресечения. Основания и пор...
Заключение под стражу как форма наказания
Заключение под стражу как форма наказания МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра уголовного права Реферат по учебной дисциплине « Уголовно-...
Заключение под стражу на предварительном следствии
Заключение под стражу на предварительном следствии 26 Содержание Введение 1. Понятие сущность и значение заключения под стражу 2. Основания и порядок заключения под стражу 3. Сроки содержания под...
Заключение предварительного договора при продаже предприятия как имущественного комплекса
Заключение предварительного договора при продаже предприятия как имущественного комплекса 9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА ПРИ ПРОДАЖЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА Статьей 130 Г...
Заключение эксперта как вид доказательств
Заключение эксперта как вид доказательств 2 СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 1. Экспертиза и основания для ее назначения 4 2. Заключение эксперта. Понятие, содержание, структура 11 2.1. Понятие заключения э...
Заключение эксперта как доказательство в гражданском процессе
Заключение эксперта как доказательство в гражданском процессе 27 Министерство Образования Российской Федерации Курсовая работа по дисциплине: «Гражданский процесс» тема: «Заключение эксперта как...
Заключение эксперта-бухгалтера и оценка его следователем и судом
Заключение эксперта-бухгалтера и оценка его следователем и судом 30 РЕФЕРАТ по курсу Бухгалтерский учет и аудит по теме: Заключение эксперта-бухгалтера и оценка его следователем и судом 1. Заключ...
Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового договора по российскому современному гражданскому законодательству
Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового договора по российскому современному гражданскому законодательству Дипломная работа Заключение, изменение и расторжение гражданско-правово...
Заключение, исполнение и существенные условия договора поставки
Заключение, исполнение и существенные условия договора поставки 7 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ ПОСТАВКИ 1.1 Понятие договора поставки 1.2 Цели деятельности сторон при ф...
Закон Hadopi и авторские права
Закон Hadopi и авторские права 12 ОГЛАВЛЕНИЕ Введение 2 1. Введение закона Hadori 4 2. Авторские права в интернет 9 2.1 Способы защиты публикации 14 2.2 Ответственность за нарушение авторских пра...
Закон Краснодарского края "О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Закон Краснодарского края О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ЗАКОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ « О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен...
Закон Украины о разрешённой деятельности в сфере использования ядерной энергии
Закон Украины о разрешённой деятельности в сфере использования ядерной энергии Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности Кафедра эксплуатации и физической защиты я...
Закон України "Про вибори Президента України" та особливості участі військовослужбовців у виборчому процес
Закон України Про вибори Президента України та особливості участі військовослужбовців у виборчому процес Тема №3: Політична система в Україні Закон України «Про вибори Президента України» та особ...
Закон ХІІ таблиц
Закон ХІІ таблиц Законы ХІІ таблиц План История создания законов 12 табл. Их общая характеристика Важнейшие нормы публичного права. Публичные деликты Правовое положение основных групп населения д...
Закон в современной России. В поисках правового государства
Закон в современной России. В поисках правового государства 4 НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ (ИНСТИТУТ)» ЯКУТСКИЙ...
Закон как форма права
Закон как форма права 38 МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.В. ЛОМОНОСОВА ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА И ПОЛИТОЛОГИИ ЗАКОН КАК ФОРМА ПРАВА Курсовая работа ст...
Закон о защите прав потребителей
Закон о защите прав потребителей 22 Контрольная работа На тему: «Закон о защите прав потребителей» Нижний Новгород, 2008г. Введени е Закон о защите прав потребителей сравнительно недавно вошел в...
Закон о политических партиях: в чем суть альтернативных подходов
Закон о политических партиях: в чем суть альтернативных подходов http://monax.ru/order/ - рефераты на заказ (более 2300 авторов в 450 городах СНГ). Закон о политических партиях: в чем суть альтер...
Закон про кримінальну відповідальність
Закон про кримінальну відповідальність МВС України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра кримінального права і кримінології Навчально-науковий інститут права, економіки та...
Закон і нормативний акт
Закон і нормативний акт 13 Зміст Вступ 1. Нормативний правовий акт і вимоги до нього 2. Закон як джерело права Висновки Список використаних джерел Вступ Під формою права розуміють способи зовнішн...
Закон – нормативно-правовой акт наивысшей юридической силы
Закон – нормативно-правовой акт наивысшей юридической силы 2 Образовательное учреждение Орловская банковская школа (колледж) Центрального Банка Российской Федерации Исследовательская работа по ди...
Закон: его понятие и роль в демократическом государстве
Закон: его понятие и роль в демократическом государстве 3 Новосибирский Государственный Аграрный Университет Экономический институт Кафедра земельного, экологического и трудового права Реферат За...
Закони царя Хаммурап
Закони царя Хаммурап Закони царя Хаммурапі Казус 1 Вавілонянин Акургал був пограбований невідомими особами на землі однієї із сільських громад. З часом він побачив свої викрадені коштовності на т...
Законная сила судебного решения
Законная сила судебного решения 4 Саратовский Юридический Институт МВД РФ Специальный Факультет Кафедра ГПиП Курсовая работа по дисциплине «гражданское процессуальное право» на тему: « Законная с...
Законное представительство
Законное представительство 28 Содержание Введение 3 Глава 1. Понятие и особенности института судебного представительства 5 1.1. Становление и развитие института судебного представительства 5 1.2....
Законность в деятельности ОВД
Законность в деятельности ОВД 16 Министерство Внутренних Дел России Омский Юридический Институт Кафедра теории права и государства КУРСОВАЯ РАБОТА ТЕМА: “Законность в деятельности ОВД ВЫПОЛНИЛ: с...
Законность в современном обществе
Законность в современном обществе Содержание Введение 1. Сущность понятия законность 2. Законность, как состояние общественной жизни в правовом государстве 3. Основные признаки и принципы законно...
Законность и ее принципы
Законность и ее принципы 15 РЕФЕРАТ по курсу Общее право по теме: Законность и ее принципы Содержание Введение Глава 1. Понятие законности Глава 2. Общая характеристика принципов законности 2.1 П...
Законность и обоснованность приговора в российском уголовном процессе
Законность и обоснованность приговора в российском уголовном процессе СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1 Судебный приговор как акт правосудия 1.1 Сущность, признаки и значение приговора 1.2 Влияние исто...
Законность и порядок в юридической науке
Законность и порядок в юридической науке 3 Содержание Введение 1. Понятие законности и правопорядка 2. Обеспечение и охрана законности и правопорядка 3. Конституционная законность и судебный конс...
Законность и правопорядок
Законность и правопорядок ПЛАН Введение Глава I. Законность - понятие, основные принципы, требования и гарантии. 1.1. Признаки, требования и принципы законности. 1.2. Гарантии законности: понятие...
Законность и правопорядок
Законность и правопорядок САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ Кафедра государственно-правовых дисциплин Курсовая работа Дисциплина: Теория государства и права Тема: Законность и правопорядок...
Законность и правопорядок
Законность и правопорядок 42 КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ: «Теория государства и права» На тему: « ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК » Энгельс 2009. Содержание: Введение 1. Понятие и принципы законности...
Законность и правопорядок
Законность и правопорядок 9 Законность и правопорядок План 1. Понятие законности и ее принципы 2. Правопорядок 1. Понятие законности и ее принципы Законность представляет собой режим неуклонного...
Законность и правопорядок в современной России
Законность и правопорядок в современной России Московский Университет МВД России Брянский филиал Кафедра теории и истории государства и права, гражданского права и процесса Законность и правопоря...
Законность и правопорядок в современном обществе
Законность и правопорядок в современном обществе 12 Содержание Часть 1. Законность и правопорядок в современном обществе Введение 1. Законность 2. Основные идеи законности 3. Функции и структура...
Законность как правовая категория и социальное явление
Законность как правовая категория и социальное явление Законность как правовая категория и социальное явление В историческом плане представления о законности возникли намного позже самих законов...
Законность, правопорядок, общественный порядок
Законность, правопорядок, общественный порядок РЕФЕРАТ Законность, правопорядок, общественный порядок Законность и правопорядок в системе политико-правовых ценностей современной правовой жизни Ко...
Законность. Дисциплина в управлении
Законность. Дисциплина в управлении 17 Содержание Введение 1. Понятие законности 2. Меры по укреплению законности 3. Дисциплина в управлении 4. Задача №1 5. Задача №2 Заключение Библиографический...
Законный оборот наркотических и психотропных средств
Законный оборот наркотических и психотропных средств 51 П Л А Н Стр. Введение 3 Глава 1. Понятие законного оборота наркотических и психотропных средств и законодательство, регулирующее оборот нар...
Законный представитель в гражданском процессе
Законный представитель в гражданском процессе 3 Содержание Введение 1. Представительство в суде: общие положения 1.1 Понятие судебного представительства 1.2 Виды судебного представительства 2. За...
Законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в уголовном процессе
Законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в уголовном процессе 3 М ИНИСТЕРСТВО В НУТРЕННИХ Д ЕЛ Р ОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Законный предс...
Законный режим имущества супругов
Законный режим имущества супругов 2 Министерство Юстиции Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российская Правовая Академия Министе...
Законный режим имущества супругов
Законный режим имущества супругов 20 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ На тему: «ЗАКОННЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ» 2003 СОДЕРЖАНИЕ: Введение 3 1. Понятие законного режима имущества супругов...
Законність та правопорядок
Законність та правопорядок План Вступ Розділ І. Поняття законності та правопорядку. Розділ ІІ. Юридичні гарантії законності в Україні. Розділ ІІІ. Шляхи вдосконалення законодавства з питань закон...
Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення
Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Курс...
Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємод
Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємод ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЗАКОННІСТЬ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕН...
Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами
Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами 4 Зміст 1. Характеристика безпритульності і можливі її наслідки 2. Нормативно-правові основи соціальної допомоги безпритульним і бездогля...
Законодавство про охорону праці та правила охорони прац
Законодавство про охорону праці та правила охорони прац МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності Курсова ро...
Законодавчий процес в Україн
Законодавчий процес в Україн 4 Зміст Вступ 1. Поняття законодавчого процесу та його стадії в Україні 2. Характеристика стадій законодавчого процесу в Україні 3. Особливості законодавчого процесу...
Законодательная база по системе безопасности жизнедеятельности
Законодательная база по системе безопасности жизнедеятельности 15 3 Содержание 1. Правовые, законодательные и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности 2. Законодательная база...
Законодательная власть в системе государственного управления. Роль законодательной власти и её органов в государственном управлении
Законодательная власть в системе государственного управления. Роль законодательной власти и её органов в государственном управлении 1 18 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образ...
Законодательная власть в системе государственного управления. Роль законодательной власти и её органов в государственном управлении.
Законодательная власть в системе государственного управления. Роль законодательной власти и её органов в государственном управлении. 1 5 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образ...
Законодательная власть в системе управления государством
Законодательная власть в системе управления государством 1. Роль законодательной власти в государственном управлении Понятие и роль законодательной власти. Законодательная власть -- это право и в...
Законодательная и исполнительная власть
Законодательная и исполнительная власть КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по курсу «Теория государства и права» Вопрос 1 . Органы законодательной , исполнительной власти, суд и ко н трольно-надзорные органы Фед...
Законодательная регламентация факторинга в республике Беларусь
Законодательная регламентация факторинга в республике Беларусь 27 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ФАКТОРИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В силу многочисленных преимуществ факторинг широко используется в...
Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти: соотношение и взаимодействие
Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти: соотношение и взаимодействие 24 РЕФЕРАТ по теме: «Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти: соотношение и взаимодействие» 1...
Законодательное обеспечение деятельности правоохранительных органов
Законодательное обеспечение деятельности правоохранительных органов 21 Введение Предмет любой учебной дисциплины определяется в первую очередь кругом тех вопросов и проблем, которые должны изучат...
Законодательное оформление нацистского режима Германии
Законодательное оформление нацистского режима Германии ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Г осударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДА...
Законодательное регулирование алиментных обязательств родителей и детей в Российской Федерации и направления его совершенствования
Законодательное регулирование алиментных обязательств родителей и детей в Российской Федерации и направления его совершенствования 37 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗ...
Законодательное регулирование деятельности акционерных обществ
Законодательное регулирование деятельности акционерных обществ ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1.1. Историко-правовой обзор становления акционерной формы хозяйствования в России 1.2. Понятие и типы акционерн...
Законодательное регулирование незаконного оборота наркотиков
Законодательное регулирование незаконного оборота наркотиков СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. Уголовная ответственность за производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ...
Законодательное регулирование торговой деятельности
Законодательное регулирование торговой деятельности План работы 1. История развития торгового права 2. Содержание торговых кодексов 3. Перспективы развития торгового права России 1 . История разв...
рефераты
РЕФЕРАТЫ © 2010