рефератырефератырефератырефератырефератырефератырефератырефераты

рефераты, скачать реферат, современные рефераты, реферат на тему, рефераты бесплатно, банк рефератов, реферат культура, виды рефератов, бесплатные рефераты, экономический реферат

"САМЫЙ БОЛЬШОЙ БАНК РЕФЕРАТОВ"

Портал Рефератов

рефераты
рефераты
рефераты
Электрооборудование автомобилей
Электрооборудование автомобилей Лабораторная работа 1 Испытание генератора переменного тока Цель работы: -приобретение практических навыков по испытанию генератора переменного тока. Задачи работы...
Визначення густини твердого тіла та рідини гідростатичним зважуванням
Визначення густини твердого тіла та рідини гідростатичним зважуванням Лабораторна робота № 6. ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ ТВЕРДОГО ТІЛА ТА РІДИНИ ГІДРОСТАТИЧНИМ ЗВАЖУВАННЯМ. Мета роботи : використавши зак...
Приёмники электрической энергии промышленных предприятий
Приёмники электрической энергии промышленных предприятий ВВЕДЕНИЕ Одним из энергоемких металлургических производств является электрометаллургия. Основными направлениями интенсификации в электроме...
Виды теплообмена
Виды теплообмена 2 СОДЕРЖАНИЕ Предисловие Обозначения 1 Стационарная задача теплопроводности 1.1 Общее понятие термического сопротивления 1.2 Прямоугольные координаты 1.3 Цилиндрические координат...
Визначення енергетичних параметрів газотурбінної установки
Визначення енергетичних параметрів газотурбінної установки Завдання Визначити ефективний ККД та корисну потужність газотурбінної установки без регенерації тепла з ізобарним підведенням тепла, якщ...
Изучение тепловых явлений в школьном курсе физики
Изучение тепловых явлений в школьном курсе физики МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Учреждение образования “Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина” Кафедра методики п...
Визначення коефіціенту поверхневого натягу рідини
Визначення коефіціенту поверхневого натягу рідини ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11 ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ РІДИНИ Мета роботи : Визначити коефіцієнт поверхневого натягу води методом від...
Визначення енергоефективності енергоспоживаючих систем
Визначення енергоефективності енергоспоживаючих систем Міністерство освіти і науки України Сумський Державний Університет Кафедра прикладної гідроаеромеханіки КУРСОВА РОБОТА на тему: Визначення е...
Визначення модуля пружності з деформації розтягу
Визначення модуля пружності з деформації розтягу 1 Лабораторна робота № 2 ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ З ДЕФОРМАЦІЇ РОЗТЯГУ Мета роботи: Дослідити залежність видовження зразка від навантаження. Ви...
Визначення опору системи захисного заземлення, питомого опору ґрунту й опору провідників
Визначення опору системи захисного заземлення, питомого опору ґрунту й опору провідників Міністерство освіти і науки України Українська Академія Друкарства Лабораторна робота «Визначення опору си...
визначення термодинамічних властивостей різних речовин і матеріалів
визначення термодинамічних властивостей різних речовин і матеріалів 2 Міністерство Освіти і Науки України Львівський Інститут Економіки і Туризму Реферат На тему: «Методи визначення термодинамічн...
Визначення якостей котлової, тепломережевої води і конденсату
Визначення якостей котлової, тепломережевої води і конденсату 2 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя Кафедра енергозбереження та е...
Визначення потужності дизель-генераторів систем надійного живлення на АЕС
Визначення потужності дизель-генераторів систем надійного живлення на АЕС Курсова робота Визначення потужності дизель-генераторів систем надійного живлення на АЕС Зміст 1 Визначення потужності ди...
Визначення реологічних характеристик
Визначення реологічних характеристик ЗМІСТ Вступ 1 Визначення реологічних характеристик на ротаційних віскозиметрах 2 Визначення реологічних характеристик на капілярних віскозиметрах 3 Метод коні...
Виконання відкритих електропроводок на ізолюючих опорах
Виконання відкритих електропроводок на ізолюючих опорах ТЕМА: Виконання відкритих електропроводок на ізолюючих опорах ЗМІСТ 1. Загальні відомості про відкриті електропроводки 2. Технологічний про...
Виконання відкритих електропроводок у трубах
Виконання відкритих електропроводок у трубах Тема : Виконання відкритих електропроводок у трубах Монтаж відкритих електропроводок у трубах Сталеві труби використовуються для захисту проводів і ка...
Визначення теплової потужності промислової будівлі та величини витрат на генерацію тепла при впровадженні на ній енергозберігаючих заходів
Визначення теплової потужності промислової будівлі та величини витрат на генерацію тепла при впровадженні на ній енергозберігаючих заходів МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ У...
Виконання прихованої проводки плоскими дротами
Виконання прихованої проводки плоскими дротами ТЕМА: Виконання прихованої проводки плоскими дротами Зміст Вступ І. Загальні вимоги до монтажу електропроводок ІІ. Технологічний процес виконання пр...
Виконання розрахунку електромагніта клапанного типу
Виконання розрахунку електромагніта клапанного типу Курсова робота Виконання розрахунку електромагніта клапанного типу Введення Електромагнітним механізмом називають електромагнітні системи, у як...
Линейные и нелинейные электрические цепи постоянного тока
Линейные и нелинейные электрические цепи постоянного тока 2 Содержание 1. Анализ электрического состояния линейных и нелинейных электрических цепей постоянного тока 1.1 Расчет линейных электричес...
Источники электропитания электронных устройств
Источники электропитания электронных устройств КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине: «Электротехника и электроника» Москва 2009 Расчет выпрямителя источников электропитания электронных устройст в Зад...
Источники оптического излучения
Источники оптического излучения 21 Содержание Введение 1. Источники излучения 1.1 Типы источников излучения. Принципы их классификации 1.2 Симметричные и несимметричные источники излучения 1.3 Ис...
Источники энергии
Источники энергии 22 План работы Введение 1. Гидравлические электростанции 2. Тепловые электростанции 3. Атомные электростанции 4. Альтернативные источники энергии Заключение Список использованно...
Особенности изучения темы "Закон Архимеда" в малокомплектных школах
Особенности изучения темы Закон Архимеда в малокомплектных школах ГЛАВА 1. Закон Архимеда Проделаем опыты. К коромыслу весов подвесим два одинаковых шара. Их вес одинаков, поэтому коромысло наход...
Кинематика и формулы
Кинематика и формулы 1 3 Площади l - длина b - высота, ширина. Площадь круга: Кинематика. Равномерное движение: a = 0 V = S/t Ускоренное движение: a 0 a = (V - V0 )/ t S = S0 + V0t (at2 )/2 a = (...
Основные положения теории переходных процессов
Основные положения теории переходных процессов 11 Академия России Кафедра Физики Реферат на тему: «Основные положения теории переходных процессов в электрических цепях» Орел 2009 Содержание Услов...
Статика рідин та газів
Статика рідин та газів 1 11. СТАТИКА РІДИН ТА ГАЗІВ. В цій лекції розглядаються основні питання гідро та аеро-статики, тобто умови і закономірності рівноваги рідин і газів під дією прикладених до...
Магнітне поле у вакуум
Магнітне поле у вакуум РЕФЕРАТ на тему:” МАГНІТНЕ ПОЛЕ У ВАКУУМІ ” План 1. Магнітне поле. Магнітна індукція. Закон Ампера. 2. Закон Біо-Савара-Лапласа та його використання в найпростіших випадках...
Виконання розрахунку лінійних електричних кіл змінного струму
Виконання розрахунку лінійних електричних кіл змінного струму КУРСОВА РОБОТА по дисципліні «Теоретичні основи електротехніки» Виконання розрахунку лінійних електричних кіл змінного струму Зміст 1...
Використання енергії хвиль системою осцилюючих поверхневих розподілів тиску
Використання енергії хвиль системою осцилюючих поверхневих розподілів тиску Використання енергії хвиль системою осцилюючих поверхневих розподілів тиску Вступ Ряд пристроїв хвильової енергії, у це...
Використання трифазного асинхронного двигуна в мережах однофазного струму
Використання трифазного асинхронного двигуна в мережах однофазного струму Тема: Використання трифазного асинхронного двигуна в мережах однофазного струму ЗМІСТ Розділ I. Будова і принцип дії асин...
Вимірювання атмосферного тиску
Вимірювання атмосферного тиску 3 Лабораторна робота № ВИМІРЮВАННЯ АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ Мета роботи :- використовуючи ізотермічний процес розширення чи стиснення повітря визначити атмосферний тиск....
Вимірювання твердості за Роквеллом
Вимірювання твердості за Роквеллом 7 1. Мета роботи: 1.1 Вивчення, будови та роботи твердомірів ТШ-2 і ТК-2. 1.2 Ознайомитись з правилами техніки безпеки при роботі на твердомірах. 1.3 Виміряти в...
Вимірювальний механізм і схема електродинамічних фазометрів
Вимірювальний механізм і схема електродинамічних фазометрів Зміст Вимірювання кута зсуву фаз і коефіцієнта потужності ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ ФАЗОМЕТРИ ПОГРІШНОСТІ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ФАЗОМЕТРІВ ВІТЧИЗНЯН...
Вимірювання відносної вологості повітря
Вимірювання відносної вологості повітря Лабораторний практикум з фізики Учня 10-А класу Безпечного Петра Практична робота № 1 Вимірювання відносної вологості повітря Мета: навчитись користуватись...
Вимушені механічні й електромагнітні коливання
Вимушені механічні й електромагнітні коливання РЕФЕРАТ на тему:” Вимушені механічні й електромагнітні коливання ” План 1. Диференціальне рівняння вимушених коливань і його розв'язування 2. Ампліт...
Вихровий характер магнітного поля
Вихровий характер магнітного поля РЕФЕРАТ на тему:” Вихровий характер магнітного поля ” План 1. Закон повного струму. Використання закону повного струму для розрахунку магнітного поля. 2. Магнітн...
Виртуальные процессы. Вакуум как третья форма материи
Виртуальные процессы. Вакуум как третья форма материи Негосударственное общегосударственное учреждение высшего профессионального образования “Санкт - Петербургский Гуманитарный университет профсо...
Виробництво та використання електричної енерг
Виробництво та використання електричної енерг Реферат на тему : «Виробництво та використання електричної енергії» З усіх видів енергії найчастіше використовується електромагнітна, яку на практиці...
Властивості рідини і газу
Властивості рідини і газу Вступ В ступ 1. Гідроаеромеханіка 2 . Гідростатика. Рівновага рідин і газів 3. Гравітаційне моделювання 4 . Гідравлічний удар 5 . Стискальність Висновки Література Вступ...
Вимикачі навантаження
Вимикачі навантаження Вступ Одним з основних факторів технічного прогресу в народному господарстві є підвищення ступеня електрифікації всіх галузей промисловості, транспорту, зв'язку, сільського...
Високотемпературні надпровідні схеми інтегральних мікросхем
Високотемпературні надпровідні схеми інтегральних мікросхем 2 Содержание Вступ 1. Принцип дії SFQ цифрових схем 2. Основні проблеми в HTS SFQ ланцюгів 2.1 Параметри ланцюга 2.1.1 Джозефсонівські...
Влаштування, монтаж і ремонт освітлювальних електроустановок
Влаштування, монтаж і ремонт освітлювальних електроустановок Тема: Влаштування, монтаж і ремонт освітлювальних електроустановок З міст 1. Основні відомості про освітлювальні електроустановки 2. Е...
Влияние граничных условий на критическую температуру неоднородных сверхпроводящих мезоструктур
Влияние граничных условий на критическую температуру неоднородных сверхпроводящих мезоструктур Реферат Влияние граничных условий на критическую температуру неоднородных сверхпроводящих мезострукт...
Влияние космической радиации на солнечные батареи искусственных спутников Земли и способы защиты
Влияние космической радиации на солнечные батареи искусственных спутников Земли и способы защиты 20 Курсовая работа На тему Влияние космической радиации на солнечные батареи искусственных спутник...
Исследование двоичных счетчиков
Исследование двоичных счетчиков Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации Уральский государственный технический университет ИССЛЕДОВАНИЕ ДВОИЧНЫХ СЧЕТЧИКОВ Екатерин...
Электропривод литейного крана по схеме "Преобразователь частоты – асинхронный короткозамкнутый двигатель"
Электропривод литейного крана по схеме Преобразователь частоты – асинхронный короткозамкнутый двигатель 5 Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего п...
Влияние испарения оксидной пленки и теплообмена излучением на высокотемпературный тепломассообмен и кинетику окисления вольфрамового проводника
Влияние испарения оксидной пленки и теплообмена излучением на высокотемпературный тепломассообмен и кинетику окисления вольфрамового проводника МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ОДЕССКИЙ Н...
Разомкнутые системы управления
Разомкнутые системы управления 66 РАЗОМКНУТАЯ СУЭП РАЗОМКНУТАЯ СУЭП (или система без О.С.)- это система, в которой управл ение u(t) формируется в зависимости только от внешних воздействий: u(t) =...
Повышение эффективности потребления энергии жилыми и общественными зданиями
Повышение эффективности потребления энергии жилыми и общественными зданиями Министерство образования Республики Беларусь Белорусский Государственный Экономический Университет Реферат Повышение эф...
Государственная программа Республики Беларусь "Энергосбережение"
Государственная программа Республики Беларусь Энергосбережение Государственная программа РБ Энергосбережение. Приоритетные направления в области энергосбережения в РБ Предметом особого внимания э...
Проблемы энергосбережения в России
Проблемы энергосбережения в России 24 Содержание Введение 1. Энергосбережение как энергетический ресурс 1.1 Содержание понятия «энергосбережение» 1.2 Цели и принципы энергосбережения 1.3 Задачи э...
Электроснабжение механосборочного участка №1 тракторного завода
Электроснабжение механосборочного участка №1 тракторного завода КУРСОВОЙ ПРОЕКТ по предмету «Электроснабжение промышленных предприятий и гражданских зданий» учащегося гр.МиЭЭ-17/з.06/5 А.Г.Кулико...
Проект осветительной установки молочного блока производительностью 3 тонны молока в сутки
Проект осветительной установки молочного блока производительностью 3 тонны молока в сутки Минсельхозпрод Республики Беларусь Белорусский государственный аграрный технический университет Кафедра э...
Электроснабжение населенного пункта Семеновичи
Электроснабжение населенного пункта Семеновичи Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Белорусский государственный аграрный технический университет Кафедра электросн...
Электроснабжение и электрооборудование цеха металлорежущих станков
Электроснабжение и электрооборудование цеха металлорежущих станков ФГОУ СПО «Пензенский колледж управления и промышленных технологий им. Е. Д. Басулина» ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ...
Электроснабжение и электрооборудование механического цеха
Электроснабжение и электрооборудование механического цеха ФГОУ СПО Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства КУРСОВОЙ ПРОЕКТ Пояснительная записка 200_ Содержание 1. Введение. 2....
Электроснабжение насосной станции
Электроснабжение насосной станции Аннотация Тема дипломного проекта «Электроснабжение и электропривод насосной станции». В нём рассматриваются выбор и расчёт различных систем. Расчёт идёт согласн...
Электроснабжение ОАО "Ялуторовскмолоко"
Электроснабжение ОАО Ялуторовскмолоко Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской федерации Департамент кадровой политики и образования ТЮМЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕ...
Электроснабжение очистного забоя
Электроснабжение очистного забоя 1 Содержание: Введение 1. Характеристика участка и его горнотехнические данные. 2. Выбор рациональной схемы электроснабжения. 3. Расчет освещения лавы. 4. Техниче...
Электроснабжение предприятий
Электроснабжение предприятий Введение Системы электроснабжения (СЭС) отличаются от других технических систем рядом особенностей: огромным (до нескольких тысяч) количеством элементов, дискретность...
Электроснабжение машиностроительного предприятия. Реконструкция распредустройства
Электроснабжение машиностроительного предприятия. Реконструкция распредустройства 1.1 Характеристика потребителей. Расчет электрич е ских нагрузок . Введение Около 70 % всей вырабатываемой в наше...
К расчету эффективных магнитных полей в магнитных жидкостях
К расчету эффективных магнитных полей в магнитных жидкостях 3 К РАСЧЕТУ ЭФФЕКТИВНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЯХ Диканский Ю.И. Один из подходов к определению эффективных полей связан с...
Электроснабжение предприятия
Электроснабжение предприятия Задание на курсовой проект по дисциплине «Релейная защита и автоматика систем электроснабжения» Для системы электроснабжения в соответствии с номером вариа н та н е о...
Вторая жизнь сверхпроводников. Эффект Мейснера в производстве электроэнергии
Вторая жизнь сверхпроводников. Эффект Мейснера в производстве электроэнергии Вторая жизнь сверхпроводников. Эффект Мейснера в автогенераторе магнитного потока. В.И. Тараскин Ю.В. Тараскин 10.07.2...
Кинетическая энергия манипулятора
Кинетическая энергия манипулятора КИНЕМАТИКА I Определить скорость и ускорение точки М методом простого движения точки Составим уравнения точки М Определим проекции скорости точки М на оси коорди...
Экологические аспекты энергетики и энергосбережения
Экологические аспекты энергетики и энергосбережения 2 Экологические аспекты энергетики и энергосбережения Новыми источниками энергии, которые позволили бы заменить существующие, являются энергия...
Чистая энергия
Чистая энергия 1. Энергия. Почему она так необходима? Маленький Майк родился в августе 2005 года. Машина, которая привезла его маму рожать, работала на бензине. Электростанция, дающая в роддом св...
Электроснабжение внешнего распределительного пункта сушильно-печного отделения цеха огнеупоров
Электроснабжение внешнего распределительного пункта сушильно-печного отделения цеха огнеупоров Чернігівський державний технологічний університет Факультет електронних та інформаційних технологій...
Уравнение Шрёдингера для простейших стационарных движений
Уравнение Шрёдингера для простейших стационарных движений - 1 - Уравнение Шрёдингера для п ростейших стационарных движений Одномерный потенциальный ящик и последовательный квантово-механический а...
Электроснабжение деревни Анисовка
Электроснабжение деревни Анисовка 42 ТЮМЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ Факультет электрификации и автоматизации сельского хозяйства Кафедра энергообеспечения с/х Курсовой пр...
Электроснабжение и электрическое оборудование инструментального цеха
Электроснабжение и электрическое оборудование инструментального цеха Министерство ОГОУ СПО МТТ Университет (институт, техникум) техникум р. п. Старая Кулатка электрического и электромеханического...
Солнечная энергетика
Солнечная энергетика 111 Министерство образования Российской Федерации Орский Гуманитарно-технологический институт (филиал) государственного образовательного учреждения высшего профессионального...
Полупроводниковые наноструктуры
Полупроводниковые наноструктуры Федеральное агентство по образованию Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. Белинского Ф изико-математический факультет К афедра общей ф...
Особенности фотопроводимости монокристаллов сульфида кадмия при комбинированном возбуждении
Особенности фотопроводимости монокристаллов сульфида кадмия при комбинированном возбуждении 2 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.И.МЕЧНИКОВА кафедра...
Физические основы генерации звука
Физические основы генерации звука 7 Содержание Введение 1. Природа звука 2. Источники звука 3. Основы генерации компьютерного звука 4. Устройства ввода-вывода звуковых сигналов Заключение Список...
Проблемы термоядерного синтеза
Проблемы термоядерного синтеза МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет» Физик...
Электроосвещение квартир
Электроосвещение квартир 6 Содержание Введение 1. Характеристика объекта 2. Выбор ВРУ и щитков освещения 2.1 Схема квартирного группового распределительного щита 2.2 ВРУ 2.3 Схемы питания группов...
Электропривод пассажирского подъемника
Электропривод пассажирского подъемника Министерство образования Российской федерации ФГОУЧувашский государственный университет им И. Н. Ульянова Технический институт Электротехнический факультет...
Гидроэнергетический комплекс Сибири
Гидроэнергетический комплекс Сибири Реферат Тема: Гидроэнергетический комплекс Сибири Содержание Введение 1 Становление и развитие гидроэнергетики в России 2 Гидроэнергетика Сибири 2.1 Ангаро-Ени...
Электропроводящее волокно ЭПВН, свойства и применение
Электропроводящее волокно ЭПВН, свойства и применение Электропроводящее воло кно ЭПВН, свойства и применение ЭПВН - это металлизированное , электропроводящее волокно имеющее следующие характерист...
Электропривод для начинающих
Электропривод для начинающих А. А. Суптель ЭЛЕКТР 0ПРИВОД ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ Чебоксары 2006 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 1.1 ПРИНЦИП РАБОТЫ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА Электрический двигатель...
Электропривод с шаговым двигателем
Электропривод с шаговым двигателем Электропривод с шаговым двигателем Система управления с шаговыми двигателями Контроллер шагового двигателя Шaговые двигатели уже давно и успешно применяются в с...
Теплоэнергетический расчет производства клинкера
Теплоэнергетический расчет производства клинкера Федеральное агентство по образованию Белгородский Государственный Технологический Университет им. В.Г. Шухова Кафедра «Энергетики теплотехнологии»...
Исследование режимов работы линии электропередачи с помощью схемы замещения
Исследование режимов работы линии электропередачи с помощью схемы замещения Министерство образования Российской Федерации Пермский Государственный Технический Университет Кафедра электротехники и...
Понятие устойчивости
Понятие устойчивости Реферат По физике УСТОЙЧИВОСТЬ Лекция 14. Будем называть равновесное состояние устойчивым, если оно мало изменяется при малых возмущениях. Приведём некоторые примеры. 1. Тяже...
Общая характеристика топливно-энергетического комплекса Республики Беларусь
Общая характеристика топливно-энергетического комплекса Республики Беларусь 16 Содержание Введение 1. Общая характеристика топливно-энергетического комплекса Республики Беларусь 2. Надежность в э...
Приливные электростанции
Приливные электростанции 7 Министерство образования и науки РФ Федеральное агентство образования Иркутский государственный технический университет Факультет БиУ Кафедра экономики и менеджмента ДО...
Практический опыт энергосбережения в школе и дома
Практический опыт энергосбережения в школе и дома 12 Гомельская научно-практическая конференция учащихся по естественно-научным направлениям «Поиск» ГУО «Гимназия г. Житковичи» Учебно-исследовате...
ЯМР как аналитический метод
ЯМР как аналитический метод 22 Реферат на тему: ЯМР как аналитический метод Донецк 2008 Введение В этой работе на разнообразных примерах показано, каким образом ЯМР может быть использован в качес...
Якості лінійного ланцюга
Якості лінійного ланцюга Курсова робота на тему: Дослідження якостей лінійного ланцюга ЗМІСТ Завдання до курсової роботи Нормування параметрів ланцюга 1. Аналіз ланцюга в тимчасовій області метод...
Ячеистые структуры в жидкости, облачные узоры и геологические формации
Ячеистые структуры в жидкости, облачные узоры и геологические формации 18 РЕФЕРАТ «Ячеистые структуры в жидкости, облачные узоры и геологические формации» Рис. 1. Шар в состоянии устойчивого равн...
Ядерный топливный цикл
Ядерный топливный цикл 26 РЕФЕРАТ на тему: « Ядерный топливный цикл» Оглавление 1. Введение 2. Ядерная энергетика 3. Ядерный топливный цикл 3.1 Физико-химические свойства урана 3.2 Добыча руды 3....
Ядерно-магнитный томографический каротаж
Ядерно-магнитный томографический каротаж Ядерно-магнитный томографический каротаж Введение Метод ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) является относительно молодым физическим методом - явление ЯМР н...
Ядерные силы
Ядерные силы http://monax.ru/order/ - рефераты на заказ (более 2300 авторов в 450 городах СНГ). - 3 - Содержание Введение 3 Изотопический спин 4 Обменные силы 10 Насыщение ядерных сил 18 Мезоны и...
Ядерная энергетика
Ядерная энергетика 29 Реферат Ядерная энергетика Введение Энергетика - важнейшая отрасль народного хозяйства, охватывающая энергетические ресурсы, выработку, преобразование, передачу и использова...
Турниры юных физиков - нормы и правила
Турниры юных физиков - нормы и правила РЕФЕРАТ ПО ПЕДАГОГИКЕ НА ТЕМУ: ТУРНИРЫ ЮНЫХ ФИЗИКОВ Введение ТЮФ - коллективное состязание школьников старших классов в умении решать сложные научные пробле...
Доменные структуры для тестирования в магнитосиловой микроскопии
Доменные структуры для тестирования в магнитосиловой микроскопии Контрольная работа ДОМЕННЫЕ СТРУКТУРЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ В МАГНИТОСИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ В настоящее время визуализация процесса намагн...
Ефекти ехо-камери та перспективи їх практичного використання
Ефекти ехо-камери та перспективи їх практичного використання 2 Зміст 1. Вступ 2. Електромагнітні імпульси у середовищі 2.1 Взаємодія електромагнітних хвиль з речовиною 2.2 Квантовій опис атомів і...
Жизнь и достижения Нильса Бора
Жизнь и достижения Нильса Бора РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА Факультет физики Курсовая работа по дисциплине Теоретическая физика на тему: «Жизнь и достиж...
Зависимость поля и его градиентов двухкольцевой блочной магнитной системы от направления намагниченности в блоках
Зависимость поля и его градиентов двухкольцевой блочной магнитной системы от направления намагниченности в блоках 3 Зависимость поля и его градиентов двухкольцевой блочной магнитной системы от на...
Исследование допробойных оптико-акустических эффектов в экспериментах с аэрозольными средами
Исследование допробойных оптико-акустических эффектов в экспериментах с аэрозольными средами 1 ИССЛЕДОВАНИЕ ДОПРОБОЙНЫХ ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ С АЭРОЗОЛЬНЫМИ СРЕДАМИ Введени...
Исследование индуцированной шумом синхронизации в системах с дискретным временем
Исследование индуцированной шумом синхронизации в системах с дискретным временем Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО «САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО» Каф...
Исследование процессов деформации капель магнитных эмульсий
Исследование процессов деформации капель магнитных эмульсий Лабораторная работа ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦССОВ ДЕФОРМАЦИИ КАПЕЛЬ МАГНИТНЫХ ЭМУЛЬСИЙ Исследование особенностей деформации микрокапель прямых...
Інтерференція світла
Інтерференція світла РЕФЕРАТ на тему:” Дифракція світла ” План Метод зон Френеля. Дифракція Фраунгофера на круглому отворі. Дифракція Фраунгофера на щілині. Дифракційна решітка. Кутова дисперсія...
Інтерференція світла
Інтерференція світла ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ СВІТЛА Інтерференцією хвиль (світлових, акустичних та ін.) називається така їхня взаємодія, при якій відбувається перерозподіл сумарної енергії хвиль у просторі...
Інтерферометри
Інтерферометри 12 Міністерство освіти і науки України Реферат на тему: “Інтерферометри Виконав: Черкаси 2009 План 1. Інтерферометр Жамена 2. Інтерферометр Релея 3. Інтерферометр Майкельсона 4. Ін...
Історія розвитку біофізики як науки. Класифікація і характеристика основних напрямків біофізики
Історія розвитку біофізики як науки. Класифікація і характеристика основних напрямків біофізики Історія розвитку біофізики як науки. Класифікація і характеристика основних напрямків біофізики Біо...
Абсолютная система измерения физических величин
Абсолютная система измерения физических величин 11 11 Абсолютная система измерения физических величин В последние два столетия в науке происходила бурная дифференциация научных дисциплин. В физик...
Аберрация света и парадокс Эренфеста
Аберрация света и парадокс Эренфеста 41 Аберрация света и парадокс Эренфеста Корнева М.В., Кулигин В.А., Кулигина Г.А. Аннотация Явление аберрации связано с конечной скоростью распространения све...
Історія навчання фізики
Історія навчання фізики ПЛАН Вступ Розділ 1. Роль історизму і шляхи його використання в навчанні фізики 1.1. Елементи історизму як засіб обґрунтування нових знань 1.2. Використання елементів істо...
Автоматизация заводской котельной установки
Автоматизация заводской котельной установки 33 33 Курсовая работа по дисциплине Автоматизация заводской котельной установки Введение Автоматизация - это применение комплекса средств, позволяющих...
Авария компрессора: "заклинивание поршня"
Авария компрессора: заклинивание поршня Федеральное агентство по образованию Российской Федерации Брянский Государственный Технический Университет Кафедра Промышленная теплоэнергетика Реферат - о...
Автоматизація процесів у котельних установках
Автоматизація процесів у котельних установках Автоматизація процесів у котельних установках Автоматизація виробничих процесів створює певні техніко-економічні переваги у всіх галузях сучасного го...
Автоматизированный электропривод тихоходного лифта
Автоматизированный электропривод тихоходного лифта 64 26 Курсовая работа на тему: “ Автоматизированный электропривод тихоходного лифта” Задание на курсовую работу Режим работы автоматизированного...
Автоматика тепловых процессов
Автоматика тепловых процессов Введение Определяющая роль в решении задач обеспечения эффективности производства, надежности и безопасности эксплуатации технологического оборудования принадлежит а...
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели 2 Реферат по дисциплине Электрооборудование на тему Автоматические выключатели Курчатов 2008 Содержание Введение 1. Автоматические выключатели 2. Автоматические выключа...
Автоматичні апарати захисту мереж
Автоматичні апарати захисту мереж ТЕМА: АВТОМАТИЧНІ АПАРАТИ ЗАХИСТУ МЕРЕЖ ЗМІСТ 1. Будова і принцип дії автоматичних апаратів 1.1 Автоматичні вимикачі 1.2 Пробка-автомат 1.3 Пристрої захисного ві...
Автоматичні апарати. Будова, монтаж і обслуговування. Управління електроприводом з їх допомогою
Автоматичні апарати. Будова, монтаж і обслуговування. Управління електроприводом з їх допомогою Тема Автоматичні апарати. Будова, монтаж і обслуговування. Управління електроприводом з їх допомого...
Автомобильные генераторы переменного тока
Автомобильные генераторы переменного тока АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ Тенденции развития Долгое время основным источником электрической энергии на автомобилях являлись генераторы постоянного тока, к...
Автономные береговые электроэнергетические системы
Автономные береговые электроэнергетические системы 6 Министерство транспорта Российской Федерации Департамент водного транспорта Новосибирская Государственная Академия Водного Транспорта Кафедра...
Агрегатные состояния вещества, плазма
Агрегатные состояния вещества, плазма 6 Агрегатные состоя н ия в ещества. Агрегатные Состояния вещества, состояния одного и того же вещества, переходы между которыми сопровождаются скачкообразным...
Агрегатное состояние вещества
Агрегатное состояние вещества Содержание Введение 1. Агрегатное состояние вещества - газ 2. Агрегатное состояние вещества - жидкость 3. Агрегатное состояние вещества - твердое тело 4. Четвертое с...
Автоматизация кормоприготовительного процесса при помощи дробилки ДБ-5
Автоматизация кормоприготовительного процесса при помощи дробилки ДБ-5 Введение Автоматизация - это процесс замены труда людей на работу автоматических систем. Автоматизация технологических проце...
Автоматизация электроводонагревателя ЭВ-Ф-15
Автоматизация электроводонагревателя ЭВ-Ф-15 2 КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ Кафедра ТОЭ и автоматики КУРСОВАЯ РАБОТА АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ЭВ-Ф-15 Выпо...
Автоматизация систем водоснабжения здания
Автоматизация систем водоснабжения здания Содержание 1. Автоматизация систем водоснабжения здания 2. Датчики времени 3. Классификация ЧПУ 4. Принципиальная схема АВР трансформатора одностороннего...
Автоматизация теплового пункта гражданского здания
Автоматизация теплового пункта гражданского здания 27 Введение Системы теплоснабжения являются крупнейшим потребителем топливно-энергетических ресурсов в стране. От нормального функционирования э...
Автоматизация энергоблока АЭС с ВВЭР-1000
Автоматизация энергоблока АЭС с ВВЭР-1000 125 Содержание Введение Часть 1. Технологическая часть 1.1 Общие сведения 1.1.1 Общие характеристики и типы ПГ АЭС 1.1.2 Требования к ПГ АЭС с реактором...
Автоматизированная система контроля в системе трансформаторных подстанций
Автоматизированная система контроля в системе трансформаторных подстанций КУРСОВАЯ РАБОТА Автоматизированная система контроля в системе трансформаторных подстанций. Введение Автоматизированная си...
Автоматизация технологических процессов и объектов
Автоматизация технологических процессов и объектов 76 КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ По курсу «Автоматизация теплоэнергетических процессов» « Автоматизация технологических процессов и объектов» 2009 год Лекция...
Автоматизированная система контроля в системе трансформаторных подстанций
Автоматизированная система контроля в системе трансформаторных подстанций Автоматизированная система контроля в сист еме трансформаторных подстанций Автоматизированная система контроля Автоматизи...
Автоматизированная система контроля в системе трансформаторных подстанций
Автоматизированная система контроля в системе трансформаторных подстанций Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Уральский Политехнический инст...
Альтернативні джерела енерг
Альтернативні джерела енерг ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: « Альтернативні джерела енергії » Зміст Введення 3 Розділ 1. Світ шукає енергію. 4 Передмова 5 Енергія - з чого все почалося 8 Скільки потрібн...
Автоматизированный электропривод машин и аппаратов химических производств
Автоматизированный электропривод машин и аппаратов химических производств фЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Кафедра Методов и средств измерений и автоматизации _ Курсовой проект защищен с оцен...
Альтернативні джерела енерг
Альтернативні джерела енерг Христинівська ЗОШ Доповідь на тему: «Альтернативні джерела енергії» Робота учениці 11 класу Сторожук Світлани 2009 Сонячна радіація як енергетичний ресурс і можливості...
Альтернативні джерела енергії в Україні та можливості їх використання в Україн
Альтернативні джерела енергії в Україні та можливості їх використання в Україн РЕФЕРАТ З теми : Альтернативні джерела енергії в Україні та можливості їх використання в Україні Вступ Альтернативні...
Альтернативная энергетика
Альтернативная энергетика Содержание Введение Основные направления альтернативной энергетики Альтернативный источник энергии Классификация источников Ветроэнергетика Гелиоэнергетика Геотермальная...
Альтернативные виды топлива Настоящее и будущее.
Альтернативные виды топлива Настоящее и будущее. Альтернативные виды топлива . Настоящее и будущее. История развития человечества теснейшим образом связана с получением и использованием энергии....
Альтернативные источники энергетики
Альтернативные источники энергетики Ташполотов Ы. , Садыков Э. (Ошский государственный университет) Альтернативные источники энергии Введение Одной из фундаментальных проблем, состоящих перед чел...
Альтернативные источники энергии
Альтернативные источники энергии 2 Оглавление Введение 1. Альтернативные источники энергии 2. Солнечная энергия 3. Ветровая энергия 4. Биотопливо Список использованной литературы Введение Ученые...
Ферромагнитный материал на основе ZnSiAs2
Ферромагнитный материал на основе ZnSiAs2 ФЕРРОМАГНИТНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ZnSiAs 2 Перспективным направлением твердотельной электроники становится спинтроника, где, наряду с зарядом, спин элект...
Топологічна оцінка ймовірності утворення власних точкових дефектів в кристалах А VI В VI зі структурою NaCI
Топологічна оцінка ймовірності утворення власних точкових дефектів в кристалах А VI В VI зі структурою NaCI 2 Міністерство освіти і науки України Прикарпатський національний університет імені Вас...
Альтернативные источники энергии
Альтернативные источники энергии 27 Введение. Производство энергии, являющееся необходимым средством для существования и развития человечества, оказывает воздействие на природу и окружающую челов...
Проверим "Gedanken Experiments" Альберта Эйнштейна
Проверим Gedanken Experiments Альберта Эйнштейна 26 Проверим «Gedanken Experiments» Альберта Эйнштейна Аннотация Статья начинается с анализа явлений аберрации света, эффекта Доплера и явления «де...
Активные диэлектрики
Активные диэлектрики AКТИВНЫЕ ДИЭЛЕКТРИКИ 1 Общие сведения об активных диэлектриках Активными называются диэлектрики, свойствами которых можно управлять с помощью внешних энергетических воздейств...
Альтернативные источники энергии и возможности их применения в России
Альтернативные источники энергии и возможности их применения в России 29 29 Пермский Государственный Университет Философско-социологический факультет Альтернативные источники энергии и возможност...
Аксиоматическое построение системы первичных уравнений электромагнитного поля
Аксиоматическое построение системы первичных уравнений электромагнитного поля 18 УДК 537.812 АКСИОМАТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ПЕРВИЧНЫХ УРАВНЕНИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В.В. Сидоренков МГТУ им....
Альтернативные источники энергии
Альтернативные источники энергии Министерство образования, и молодёжной политики Кыргызской республики Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова Факультет транспорта и ма...
Аккумулирование тепла
Аккумулирование тепла Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова Заочный факультет РЕФЕРАТ по дисциплине Нетрадиционные источники энергии. тема: Аккумулирование тепла П...
Акустические свойства полупроводников
Акустические свойства полупроводников http://monax.ru/order/ - рефераты на заказ (более 2300 авторов в 450 городах СНГ). 15 Министерство образования и науки Украины Донецкий политехнический техни...
Адсорбцiйнi чутливi елементи
Адсорбцiйнi чутливi елементи ЗМІСТ ВСТУП 1.ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 1.1 Принцип роботи адсорбційних чутливих елементів 1.2 Загальна характеристика адсорбційних чутливих елементів 1.3 Адсорбційні чутливі...
Адроны
Адроны 2 Пермский военный институт ВВ МВД РФ Кафедра общенаучных дисциплин Курсовая работа по физике Тема: Адроны Выполнил: Овечкин Александр Васильевич Пермь - 2003 г. Вступление Обнаружение на...
Акустический проект ночного клуба
Акустический проект ночного клуба Министерство образования и науки Украины Национальный технический университет Украины “КПИ” Кафедра акустики и акустоэлектроники Расчетно-графическая работа по к...
Акустика океана
Акустика океана Министерство общего и профессионального образования Свердловской области Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. К.Н. Новикова» Акустик...
Акустика движущихся сред
Акустика движущихся сред 24 Содержание 1. Введение 2. Акустика движущихся сред 2.1 Основные положения акустики движущихся сред 2.2 Краткая история акустики движущихся сред 2.3 Ученые, которые пов...
Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления, индуктивности и емкости
Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления, индуктивности и емкости Министерство образования Российской Федерации Пермский Государственный Техническ...
Пути экономии топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве и бытовом обслуживании
Пути экономии топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве и бытовом обслуживании С одержание Введение 1. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве 2. Энергосбережени...
Проектирование электрической подстанции 110/10 кВ промпредприятия
Проектирование электрической подстанции 110/10 кВ промпредприятия 29 Министерство образования и науки Украины Приазовский государственный технический университет Кафедра ЭПП Пояснительная записка...
Проектирование электрической сети напряжением 35/110 кв
Проектирование электрической сети напряжением 35/110 кв Введение Задачей данного курсового проекта является: определение параметров элементов электрической сети и составление схем замещения, на о...
Проектирование электрической сети
Проектирование электрической сети Федеральное агентство по образованию РФ ГОУ СПО Костромской энергетический техникум имени Ф. В. Чижова Методическое пособие по выполнению части дипломного проект...
Расчет переходных процессов в линейных электрических цепях
Расчет переходных процессов в линейных электрических цепях 4 Министерство образования и науки Украины Донбасская государственная машиностроительная академия Кафедра электротехники и электрооборуд...
Расчет переходных процессов в электрических цепях. Формы и спектры сигналов при нелинейных преобразованиях
Расчет переходных процессов в электрических цепях. Формы и спектры сигналов при нелинейных преобразованиях Курсовая работа «Расчет переходных процессов в электрических цепях. Формы и спектры сигн...
Электрические сети предприятий железнодорожного транспорта
Электрические сети предприятий железнодорожного транспорта Иркутский государственный университет путей сообщения Кафедра ЭЖТ Курсовой проект по дисциплине: «Электрические сети предприятий железно...
Схемы питания потребителей электроэнергии от тяговых подстанций систем тягового электроснабжения постоянного тока 3,3 кВ, переменного тока 1х25 и 2х25 кВ и схема внешнего электроснабжения электрических железных дорог
Схемы питания потребителей электроэнергии от тяговых подстанций систем тягового электроснабжения постоянного тока 3,3 кВ, переменного тока 1х25 и 2х25 кВ и схема внешнего электроснабжения электри...
Расчет термокондуктометрического газоанализатора
Расчет термокондуктометрического газоанализатора СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Расчет детектора термокондуктометрического газоанализатора 1.1 Построение физической и математической моделей детектора 1.2...
Динамика работы и расчет времени срабатывания электромагнита постоянного тока с пользованием математического пакета MathCad в среде Windows
Динамика работы и расчет времени срабатывания электромагнита постоянного тока с пользованием математического пакета MathCad в среде Windows 1 2 2 СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЯДЕРНОЙ...
Физика микрочастиц
Физика микрочастиц Содержание 1. Физика микрочастиц 2. Теория о корпускулярных и волновых свойствах 3. Принципы неопределенности и дополнительности Список литературы 1. Физика микрочастиц В отлич...
Жизнь и творчество Майкла Фарадея
Жизнь и творчество Майкла Фарадея 24 РЕФЕРАТ Жизнь и творчество Майкла Фарадея Содержание Содержание: 1 Открытие электромагнитной индукции. 3 Экспериментальные исследования по электричеству 4 Вто...
Кинетика замедленной флуоресценции органических молекул в н.-парафинах при 77 к и ее математическая модель
Кинетика замедленной флуоресценции органических молекул в н.-парафинах при 77 к и ее математическая модель 1 УДК 535.37 Куликова О.И., Желудкова Т.В., Солодунов В.В. Кинетика замедленной флуоресц...
Органические полупроводники
Органические полупроводники Содержание Введение 1 Полупроводниковые материалы 1.1 Общие сведения о полупроводниках 1.2 Классификация полупроводников 1.3 Собственная проводимость полупроводников 1...
Кинетика замедленной флуоресценции органических молекул в Н.-парафинах при 77 К и ее математическая модель
Кинетика замедленной флуоресценции органических молекул в Н.-парафинах при 77 К и ее математическая модель 1 УДК 535.37 Куликова О.И., Желудкова Т.В., Солодунов В.В. Кинетика замедленной флуоресц...
Основные закономерности сенсибилизированной фосфоресценции в твёрдых растворах органических соединений
Основные закономерности сенсибилизированной фосфоресценции в твёрдых растворах органических соединений 44 ДИПЛОМНАЯ РАБОТА ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЙ ФОСФОРЕСЦЕНЦИИ В ТВЁРДЫХ РАС...
Кинетика затухания сенсибилизированной фосфоресценции трифенилена в H-декане при 77 K
Кинетика затухания сенсибилизированной фосфоресценции трифенилена в H-декане при 77 K Доклад на апрельской конференции СГУ 2007 г. Кинетика затухания сенсибилизированной фосфоресценции трифенилен...
Математичесая модель кинетики замедленной флуоресценции в Н-парафинах
Математичесая модель кинетики замедленной флуоресценции в Н-парафинах МАТЕМАТИЧЕСАЯ МОДЕЛЬ КИНЕТИКИ ЗАМЕДЛЕННОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ В Н.-ПАРАФИНАХ Солодунов В.В., Дмитриев В.В., Пономаренко А.В., Добро...
Влияние обменных взаимодействий на вероятность дезактивации триплетных молекул акцепторов
Влияние обменных взаимодействий на вероятность дезактивации триплетных молекул акцепторов Курсовая работа ВЛИЯНИЕ ОБМЕННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ НА ВЕРОЯТНОСТЬ ДЕЗАКТИВАЦИИ ТРИПЛЕТНЫХ МОЛЕКУЛ АКЦЕПТОРОВ...
Изучение закономерностей реабсорбции излучения донора на триплетных молекулах акцепторов энергии
Изучение закономерностей реабсорбции излучения донора на триплетных молекулах акцепторов энергии УДК 535.373.2 А.В. Авдеев, М.В. Ерина ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РЕАБСОРБЦИИ ИЗЛуЧЕНИЯ ДОНОРА НА ТРИ...
Механизм воздействия электрического поля на процесс горения
Механизм воздействия электрического поля на процесс горения Введение На современном этапе развития человеческой цивилизации использование процессов горения с целью получения энергии, т.е. сжигани...
Электрические и электронные аппараты в системах электроснабжения
Электрические и электронные аппараты в системах электроснабжения Министерство образования и науки Российской Федерации Казанский государственный энергетический университет Кафедра ЭПП Практическа...
Влияние температуры на концентрацию триплетных молекул в твердых растворах при сенсибилизированном возбуждении
Влияние температуры на концентрацию триплетных молекул в твердых растворах при сенсибилизированном возбуждении 148 СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ На правах рукописи УДК 535.373.2 КУЛИ...
Электрические измерения и метрологические положения
Электрические измерения и метрологические положения Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ Кафе...
Электрические машины малой мощности
Электрические машины малой мощности Содержание Введение 1. Принципы деления электромашин 2. Особенности электрических машин малой мощности 2.1 Виды ЭМММ, их функциональное назначение и основные о...
Электричество
Электричество РЕФЕРАТ ТЕМА: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 2008 г. Много веков назад люди открыли особые свойства янтаря: при трении в нем возникает электрический заряд. В наши дни с помощью электричества мы имее...
Молния и статическое электричество
Молния и статическое электричество Содержание Введение. 1. Природа молнии. 2. Шаровая молния. 3. Статическое электричество. 4. Использование статического электричества. 5. Электрические явления в...
Электрические машины
Электрические машины 28 БИЛЕТ №3 3 - 1 Полупроводниковый прибор: Тиристор. Вольтамперная характеристика, разновидности, у с ловное обозначение, применение Тиристоры Тиристор (от греч. thyra - две...
Электрические источники света
Электрические источники света - 3 - СОДЕРЖАНИЕ Введение 1 Классификация и основные параметры электрических источников света 1.1 Лампы накаливания 1.2 Люминесцентные лампы низкого давления 1.3 Люм...
Что такое электричество
Что такое электричество 26 Реферат по физике На тему: Что такое электричество? Содержание 1. Получение электроэнергии. Типы электростанций 1.1 Тепловые (ТЭС) 1.2 Атомная электростанция (АЭС) 1.3...
Джеймс Максвелл
Джеймс Максвелл 11 Джеймс Максвелл Биография Содержание Эдинбург. 1831-1850 ……………………………………………………………..3 Детство и школьные годы Первое открытие Эдинбургский университет …………………………………………………….4 Опти...
Разряд вдоль поверхности в резконеоднородном поле
Разряд вдоль поверхности в резконеоднородном поле Содержание 1. Разрядное напряжение и резконеоднородное поле 2. Изоляция электрических установок 2.1 Внешняя изоляция электроустановок 2.2 Регулир...
Сопротивление материалов
Сопротивление материалов СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ВВЕДЕНИЕ При проектировании различных конструкций необходимо производить расчёты на прочность. Неправильный расчёт самой на первый взгляд незначи...
Коронный разряд
Коронный разряд ...Большой отряд воинов Древнего Рима находился в ночном походе. Надвигалась гроза. И вдруг над отрядом показались сотни голубоватых огоньков. Это засветились острия копий воинов....
Электричество и магнетизм, изучение свойств ферромагнетиков
Электричество и магнетизм, изучение свойств ферромагнетиков 29 Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации Саратовский государственный технический университет Одобрен...
Электрическая часть ТЭЦ–180МВТ
Электрическая часть ТЭЦ–180МВТ Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Челябинский энергетический колледж имени С.М....
Параметры цепи, определение напряжения
Параметры цепи, определение напряжения 29 Задача 1. Ток в цепи равен i. Параметры цепи r1, r2, L, и 1/С заданы в таблице вариантов. Определить показания приборов. Написать мгновенное значение нап...
Растяжение - сжатие
Растяжение - сжатие Ростовский - на - Дону государственный колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий. Растяжение - сжатие Методические рекомендации по выполнению внеаудит...
Трехмерное напряжение и деформированное состояние
Трехмерное напряжение и деформированное состояние 25 ТРЕХМЕРНОЕ НАПРЯЖЕННОЕ И ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ 1. Напряжённое состояние в точке Вспомним, как нами было введено понятие напряжения. Рассмо...
Електроємність. Конденсатори. Закони постійного струму
Електроємність. Конденсатори. Закони постійного струму План лекції з навчальної дисципліни ФІЗИКА Тема ЕЛЕКТРОЄМНІСТЬ. КОНДЕНСАТОРИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЇ Звернути...
Електромагнітні хвил
Електромагнітні хвил РЕФЕРАТ на тему:” Електромагнітні хвилі ” План Природа електромагнітних хвиль. Хвильові рівняння електромагнітних хвиль. Енергія електромагнітних хвиль. Вектор Пойнтінга. 1....
Електромагнітна сумісність
Електромагнітна сумісність 8 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра ЕПМ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА З «ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ» Виконав: ст....
Електромеханічна система
Електромеханічна система 25 Міністерство освіти і науки України Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського Курс „Моделювання електромеханічних систем” Звіт з...
Електроустаткування баштового крану
Електроустаткування баштового крану МІНІСТЕРСТВО ОСВІИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВДНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж» Допущений до захисту: Зав. денним відділенням ____________ Н.М. Причепа «____...
рефераты
РЕФЕРАТЫ © 2010