рефератырефератырефератырефератырефератырефератырефератырефераты

рефераты, скачать реферат, современные рефераты, реферат на тему, рефераты бесплатно, банк рефератов, реферат культура, виды рефератов, бесплатные рефераты, экономический реферат

"САМЫЙ БОЛЬШОЙ БАНК РЕФЕРАТОВ"

Портал Рефератов

рефераты
рефераты
рефераты

Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

11

Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 20014 року

Сьогодні світова громадськість закликає кожного з нас бути небайдужими до проблем поширення ВІЛ, а також толерантними по відношенню до людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом та потерпають від дискримінації та стигматизації. Цей день - нагадування усім нам, що час для роздумів та зволікань давно минув. Потрібно негайно діяти! Кожен з нас може бути лідером у справі протидії поширенню ВІЛ і таке лідерство повинно починатися у школах та сім'ях, на робочих місцях та під час богослужінь. Потрібно бути лідерами всюди!"Епідемія ВІЛ/СНІДу - це не лише гуманітарна криза, вона становить загрозу соціальному та економічному розвитку, - переконаний Генеральний директор Міжнародного бюро праці Хуан Сомавіа. - Втрати людських життів призведуть до зниження досягнутого рівня виробництва та зайнятості, можливостей боротьби з бідністю та потенціалу розвитку і ляжуть важким тягарем на суспільство усіх країн, як бідних, так і багатих".

На превеликий жаль, не оминула ця проблема й наше суспільство. За оцінками експертів, ситуація в Україні належить до найскладніших у Східній Європі. Ми опинилися у сумному списку лідерів серед європейських держав за темпами розповсюдження вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ). Кожного дня в Україні офіційно реєструється понад 50 нових випадків інфікування ВІЛ. Насправді ж цей показник може бути в кілька разів вищим. За даними експертів ВООЗ та ЮНЕЙДС, близько 1,63% дорослих українців найбільш працездатного віку (15-45 років) живуть з ВІЛ.

Найгірше те, що вірусом може бути уражена будь-яка людина, а не лише та, що належить до так званих "груп ризику". Як свідчить статистика, частка СІН (споживачів ін'єкційних наркотиків) у загальній чисельності ВІЛ-позитивних людей поступово зменшується поступаючись місцем інфікуванню статевим шляхом. Отже, є всі підстави розглядати епідемію ВІЛ не лише як медичну, але й серйозну соціальну та трудову проблему з відчутними соціально-економічними наслідками для нашої держави.

В Україні швидкими темпами зростає кількість ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, про що свідчить показник поширення ВІЛ-інфекції - 1,63% серед дорослого населення країни. Цей показник є одним з найвищих у Європейському регіоні. Протягом останніх років постійно збільшується кількість померлих від цієї інфекції та дітей-сиріт, які втратили обох батьків внаслідок епідемії. Особливо небезпечним для країни є те, що 80% ВІЛ-інфікованих українців становлять чоловіки та жінки у віці від 20 до 40 років, саме ці категорії населення відносяться до працездатного та репродуктивного віку. Останнім часом спостерігається тенденція щодо збільшення випадків інфікування вагітних жінок і потенційних донорів крові. Уже сьогодні зрозуміло, що ВІЛ є значним ударом по демографічній ситуації України, а отже, і по економіці країни.

Існуюча соціальна реальність щодо наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні вимагає принципово нових методів їх пізнання та вирішення. Епідемія ВІЛ/СНІДу - це не лише медична проблема, вона викликає негативні явища та позначається на соціально-економічному розвитку всього суспільства, катастрофічно погіршує демографічну ситуацію в країні, що в свою чергу тягне за собою низку різних проблем як на мікро-, так і на макрорівнях управління.

Враховуючи те, що епідеміологічна ситуація з ВІЛ/СНІДом набуває в Україні загрозливого характеру, важливість прогнозування соціально-економічних наслідків цього явища є дуже важливим, так як дає можливість враховувати всю сукупність соціально-економічних наслідків цього захворювання.

Досвід європейських держав показує, що для подолання проблем, пов'язаних з ВІЛ/СНІДом, та успішної відповіді на епідемію необхідно впровадити національну стратегію протидії ВІЛ-інфекції у діяльність усіх органів влади, громадських організацій, підприємств та міжнародних донорських і благодійних організацій. Оптимальним механізмом розв'язання проблеми є запровадження єдиної стратегії, що передбачає реалізацію комплексного підходу до протидії епідемії, одним із напрямів якого є прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків ВІЛ/СНІДу.

Вищезазначені обставини обумовили створення електронної економіко-математичної моделі соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу, за допомогою якої виконано прогнозування та оцінка впливу епідемії на демографічну ситуацію, робочу силу, державний бюджет, цільові соціальні фонди, підприємства та домогосподарства на період до 2014 року. В основу зазначеної моделі покладено методичні підходи щодо прогнозу соціальних показників, які використовуються національною моделлю соціального бюджету, що розроблялась для України за сприянням МОП.

Методи та принципи розробки прогнозу розраховані на виявлення та кількісне вимірювання стійких закономірностей і взаємозв'язків у розвитку досліджуваної сфери та її окремих ланок за різними траєкторіями та структурними співвідношеннями, відповідають принципам альтернативності розвитку та цілеспрямованості прогнозування. За своєю структурою модель складається з наступних модулів: епідеміологічного, демографічного, макроекономічного, робочої сили, втрат доходів, додаткових видатків, оцінки соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу [7, с.24].

Оцінка та прогноз соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні проводились за двома сценаріями: оптимістичним та песимістичним. Сценарії відрізняються динамікою розповсюдження ВІЛ/СНІДу серед груп ризику, ефективністю профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини, швидкістю переходу до СНІДу з моменту інфікування ВІЛ та рівнем доступу антиретровірусної терапії.

Основними напрямами прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу є: втрати населення, в т. ч. працездатного, а також чисельності дітей, які можуть втратити батьків внаслідок епідемії; втрати доходів Державного бюджету та бюджетів цільових соціальних фондів; збільшення видатків на охорону здоров'я внаслідок зростання витрат на лікування ВІЛ/СНІДу; додаткові витрати бюджету на виплати соціальних допомог (по інвалідності, втраті годувальника, сім'ям з дітьми та ін.).

Складні соціально-економічні умови, падіння рівня життя населення та різке скорочення доходів більшості громадян протягом минулого десятиріччя позначилися на демографічній ситуації в Україні. За даними вчених демографів чисельність населення України у перспективі буде скорочуватись, тобто цей процес триватиме і за відсутності поширення ВІЛ/СНІДу. Епідемія буде лише "підсилювати" негативні тенденції у відтворенні населення та порушувати нормальний перебіг демографічних процесів. Якщо за прогнозними даними чисельність населення України без урахування впливу епідемії ВІЛ/СНІДу зменшуватиметься з 46,34 млн. осіб у 2007 р. до 43,83 млн. осіб у 2014 р., то з урахуванням ВІЛ/СНІДу, населення зменшиться з 46,27 млн. осіб до 43,54 млн. осіб за оптимістичним сценарієм та з 46,21 млн. осіб до 43,40 млн. осіб за песимістичним сценарієм відповідно.

Загальні втрати чисельності населення без впливу епідемії ВІЛ/СНІДу за період 2007-2014 рр. становитимуть 2,5 млн. осіб, серед них втрати чоловіків - 911 тис. осіб, жінок - 1 602 тис. осіб. За оптимістичним та песимістичним сценаріями прогнозу внаслідок впливу епідемії втрати населення будуть ще більшими.

Епідемія ВІЛ/СНІДу гальмує розвиток демографічних процесів та посилює негативні тенденції у його відтворенні і, як наслідок, на цьому фоні зменшується чисельність працездатного населення. Загальні тенденції зміни прогнозної чисельності працездатного населення за досліджуваними сценаріями наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Зменшення працездатного населення з 2007р. по 2014р.

Сценарії прогнозу

Чисельність працездатного населення у 2007р.

Чисельність працездатного населення у 2014р.

Загальне зменшення працездатного населення з 2007р. по 2014р.

Чисте зменшення працездатного населення внаслідок впливу епідемії ВІЛ/СНІДу,

млн. осіб

млн. осіб

млн. осіб

тис. осіб

Без врахування впливу епідемії ВІЛ/СНІДу

35,24

33,82

1,42

-

Оптимістичний сценарій впливу епідемії ВІЛ/СНІДу

35,18

33,59

1,59

163,7

Песимістичний сценарій впливу епідемії ВІЛ/СНІДу

35,14

33,48

1,66

233,8

Наслідки впливу епідемії ВІЛ/СНІДу для Державного бюджету України можна прослідкувати за двома напрямками. З одного боку, це втрати доходної частини бюджету у зв'язку із зменшенням надходжень сум податку з доходу фізичних осіб та податку на прибуток підприємств, що пов'язане із зменшенням зайнятого населення, а з іншого - збільшення бюджетних витрат на охорону здоров'я та соціальний захист ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб. Прогнозні показники, які наведені в табл. 2 вказують на щорічні постійні втрати доходів та додаткове збільшення витрат Державного бюджету через вплив епідемії ВІЛ/СНІДу.

Таблиця 2. Вплив епідемії ВІЛ/СНІДу на доходи та витрати Державного бюджету (млн. грн.)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Втрати доходів Державного бюджету

оптимістичний сценарій

189,8

287,7

335,1

448,0

604,9

733,9

907,0

1125,5

песимістичний сценарій

411,7

464,8

657,4

810,6

1056,0

1163,6

1401,7

1700,0

Додаткове збільшення витрат Державного бюджету

оптимістичний сценарій

2510,2

2874,2

3239,9

3451,1

3584,9

3718,1

3860,5

4005,9

песимістичний сценарій

2957,8

3344,3

3721,1

4202,6

4674,4

5154,0

5676,4

6231,5

Внаслідок поширення епідемії ВІЛ/СНІДу збільшуватиметься кількість хворих на СНІД осіб, які втрачатимуть працездатність і вибуватимуть із категорії зайнятого населення. Відповідно, поширення епідемії ВІЛ/СНІДу призводить до втрат податкових надходжень до Державного бюджету та бюджетів страхових соціальних фондів, що утримуються з заробітної плати працюючих осіб. Прогнозні розрахунки втрати суми податку з доходу фізичних осіб проводились на основі прогнозних значень втрати кількості зайнятого населення у зв'язку з епідемією, середньої заробітної плати та ставки утримання з громадян, яка у 2007 р. становила 15% від заробітної плати. Прослідковуючи динаміку прогнозних надходжень сум податку з доходу фізичних осіб та сум податку на прибуток підприємств до Державного бюджету проведено оцінку втрат суми податкових надходжень протягом 2007-2014 рр. (табл. 3).

Таблиця 3. Прогноз втрат доходів Державного бюджету внаслідок поширення епідемії ВІЛ/СНІДу (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Втрати сум податкових надходжень до Державного бюджету від податку з доходу фізичних осіб та податку на прибуток підприємств

за оптимістичним сценарієм

0,39

0,55

0,60

0,76

0,98

1,14

1,35

1,60

за песимістичним сценарієм

0,85

0,88

1,18

1,37

1,71

1,81

2,08

2,42

Вплив епідемії ВІЛ/СНІДу на стан зайнятості населення є очевидним, оскільки захворювання на СНІД може призвести до інвалідності, а отже за станом здоров'я такі особи будуть змушені залишити робочі місця. І як наслідок, фірми несуть значні витрати, пов'язані із залученням нової робочої сили та з її професійним навчанням. Причому, витрати на залучення робочої сили включають всі витрати на рекламу, професійний відбір серед кандидатів на робочі місця та подальшу роботу з відібраними кандидатами.

Слід зазначити, що загальні втрати прибутку підприємств через зменшення зайнятих на підприємствах та втрати у зв'язку із заміщенням посад працівників, які звільнились з роботи за станом здоров'я внаслідок захворювання на СНІД, зростуть у 2014 р. до 524 450,2 тис. грн. за оптимістичним сценарієм та до 862 280,4 тис. грн. за песимістичним сценарієм. А загальні втрати підприємств за період з 2007-2014рр. за оптимістичним сценарієм складатимуть - 2 502 897,8 тис. грн. за оптимістичним та 4 358 948 тис. грн. - за песимістичним сценарієм прогнозу (табл.4).

Таблиця 4. Втрати прибутку підприємств внаслідок поширення СНІДу

(тис. грн)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Втрати прибутку підприємств через зменшення зайнятих на підприємствах

оптимістичний сценарій

102 383,8

149 247

167 527,6

214 358,1

276 036,8

319 122,9

375 662,2

443 687,3

песимістичний сценарій

239 139,8

259 973,2

354 735,7

419 240,4

521 743,8

548 846,6

630 826

729 486,4

Втрати прибутку підприємств у зв'язку із заміщенням посад працівників, що звільнились з роботи за станом здоров'я внаслідок захворювання на СНІД

оптимістичний сценарій

27 890,3

36 339, 6

47 285, 2

55 498, 4

62 182, 7

69 388, 4

75 524, 6

80 762, 9

песимістичний сценарій

40 099,5

49 271, 1

61 021

73 580,5

84 844,0

98 849

114 497

132 794

Всього втрат прибутку підприємств

оптимістичний сценарій

130 274,1

185 586,6

214 812,8

269 856,5

338 219,5

388 511,3

451 186,8

524 450,2

песимістичний сценарій

279 239,3

309 244,3

415 756,7

492 820,9

606 587,8

647 695,6

74 5323

862 280,4

Оцінка соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу передбачає, по-перше, оцінку динаміки зміни обсягів зменшення доходів та збільшення видатків Державного бюджету в цілому за прогнозний період 2007-2014 рр. в абсолютних та відносних величинах, порівняння щорічних темпів їх зміни, співставлення отриманих даних з загальними обсягами видатків та доходів бюджету. По-друге, оцінювання показників, отриманих за оптимістичним та песимістичним сценаріями прогнозу, аналіз отриманої різниці між сценаріями. По-третє, оцінювання загальних втрат Державного бюджету внаслідок впливу епідемії ВІЛ/СНІДу, які обчислюватимуться як сума прогнозних обсягів зменшення доходів Державного бюджету, з одного боку, та прогнозних обсягів збільшення видатків Державного бюджету - з іншого.

Проведена оцінка дозволила виявити наступні наслідки впливу епідемії ВІЛ/СНІДу станом на 2014 р.:

втрати доходів Державного бюджету (внаслідок втрати суми податку з доходу фізичних осіб та податку на прибуток підприємств) на 1 125,5 млн. грн. за оптимістичним сценарієм та на 1 700 млн. грн. за песимістичним сценарієм прогнозу;

збільшення витрат Державного бюджету на охорону здоров'я та соціальний захист ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб (виплату допомог малозабезпеченим сім'ям, допомог сім'ям з дітьми по опіці та піклуванню та одиноким матерям, допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства тощо) на 4005,9 млн. грн. за оптимістичним сценарієм та на 6231,5 млн. грн. за песимістичним сценарієм прогнозу.

За оціночними розрахунками додаткове збільшення витрат на матеріальне забезпечення і соціальні послуги за накопичувальними даними за весь прогнозний період складатиме від 6,7 до 10,5 млрд. грн., в тому числі:

з Пенсійного фонду на виплату:

пенсій по інвалідності (від 4088 до 7049 млн. грн);

пенсій у випадку втрати годувальника (в т. ч. дітям-сиротам) (від 1378 до 2114 млн. грн.);

допомога на поховання (від 253,2 до 364,2 млн. грн.).

З Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на виплати:

з тимчасової втрати працездатності (від 661,7 до 864,2 млн. грн.)

З Фонду соціального захисту інвалідів на виплату:

матеріального забезпечення і надання соціальної допомоги для інвалідів (від 327,3 до 529,5 млн. грн.)

Підсумовуючи результати виконаних прогнозних розрахунків, слід зазначити, що епідемія ВІЛ/СНІДу може призвести до наступних наслідків (табл. 5 та 6)

Таблиця 5. Зменшення чисельності населення за статтю за прогнозний період (тис. осіб)

оптимістичний сценарій прогнозу

песимістичний сценарій прогнозу

Зменшення чисельності населення

210

300

- чоловіків

112

166

- жінок

98

134

Зменшення чисельності економічно активного населення

104

149

- чоловіків

61

91

- жінок

43

58

Зменшення чисельності зайнятого населення

134

175

- чоловіків

72

128

- жінок

62

47

Втрати Державного бюджету, цільових фондів, підприємств та домогосподарств за рахунок впливу епідемії ВІЛ/СНІДу складатимуть від 54 781,5 млн. грн. до 82 205,7 млн. грн. за прогнозний період 2007-2014рр. в залежності від сценарію прогнозу [7, с.113], (табл.6).

Таблиця 6. Загальні витрати Державного бюджету, цільових фондів, підприємств та домогосподарств за прогнозний період (млн. грн.)

оптимістичний сценарій прогнозу

песимістичний сценарій прогнозу

Для Державного бюджету:

1.

Загальні втрати доходів Державного бюджету

в т. ч.:

4 631,9

7 665,7

1.1

за рахунок недонадходжень сум податку

фізичних осіб

2 699,8

4 183,6

1.2

за рахунок недонадходжень сум податку

на прибуток підприємств

1 932,1

3 482,0

2.

Загальне збільшення видатків Державного бюджету

в т. ч.:

27 244,8

35 962,0

2.1

за рахунок збільшення витрат на охорону здоров'я

24 603,7

31 904,5

2.2

за рахунок збільшення витрат на виплату

державної соціальної допомоги

малозабезпеченим сім'ям

1 205,5

1 940,8

2.3

за рахунок збільшення витрат на виплату

допомог сім'ям з дітьми

464,7

613,6

- на виплату допомог по опіці та піклуванню

286,0

377,7

- на виплату допомог на дітей одиноким

матерям (батькам)

178,8

235,9

2.4

за рахунок збільшення витрат на виплату допомог дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства

970,8

1503,1

Для цільових фондів:

1.

Загальні втрати надходжень до фондів від страхових внесків

3 848,3

6 947,0

1.1

за рахунок втрати суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування

3 328,0

6 011,6

1.2

за рахунок втрати суми внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

314,1

564,3

1.3

за рахунок втрати суми внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

206,2

371,1

2.

Загальне збільшення витрат

6 709,4

10 483,2

2.1

за рахунок витрат Пенсійного фонду

5 720,4

9 089,5

- на виплату пенсій по інвалідності

4 088,8

6 611,1

- виплату пенсій у разі втрати годувальника

1 378,4

2 114,1

- на виплату допомоги на поховання

253,2

364,2

2.2

за рахунок збільшення витрат Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

661,7

864,2

2.3

за рахунок збільшення витрат Фонду соціального захисту інвалідів

327,3

529,5

Для підприємств:

втрати прибутку підприємств

2 503,0

4 358,0

Для домогосподарств:

втрати доходів домогосподарств

9 844,1

16 789,8

ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ

54 781,5

82 205,7

Аналіз стану епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні та прогноз його соціально-економічних наслідків дозволив зробити наступні висновки та пропозиції:

для вирішення проблеми подолання епідемії ВІЛ/СНІДу необхідно розробити державну концепцію та механізм її реалізації як на державному, так і регіональному рівнях. Передбачити всі напрямки щодо запобігання ВІЛ-інфекції, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, недопущення дискримінації у сфері зайнятості, гендерної нерівності, безпечних умов праці, конфіденційності, профілактики та підтримки інфікованих тощо;

переглянути діючі та запровадити нові положення відносно соціальних стандартів матеріального забезпечення ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД та їх сімей, забезпечення безоплатної висококваліфікованої медико-соціальної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД, сприяння працевлаштуванню та продовженню трудових відносин ВІЛ-інфікованих, створення безпечних умов праці з метою попередження поширення ВІЛ-інфекції;

збільшити видатки Державного бюджету на профілактику та лікування ВІЛ/СНІДу і виділити їх окремим напрямом, в т. ч. за напрямами використання;

вдосконалити статистику стосовно чисельності ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб, запровадити статистику вартісних показників, яка передбачала б, наприклад, отримання інформації щодо загального доходу сім'ї, в якій проживає ВІЛ-інфікована чи хвора на СНІД особа та обсяги грошових ресурсів, які витрачаються на профілактику чи лікування цієї особи;

на базі моделі, розробленої в ході дослідження, щорічно виконувати прогноз соціально-економічних наслідків епідемії. Результати дослідження надсилати всім урядовим і громадським організаціям та інформаційним агентствам.

Результати моделювання в Україні підтверджують, що епідемія ВІЛ/СНІД може призвести до серйозних наслідків, які стануть катастрофічними при відсутності ефективного та своєчасного плану дій. Для пом'якшення цих наслідків та протистояння розвиткові епідемії ВІЛ/СНІДу необхідні конкретні консолідовані кроки з боку всього суспільства. Важливо розуміти, що проблема є комплексною і повинна вирішуватися комплексно на засадах міжсекторального підходу, спільними зусиллями держави, громадськості та приватного сектора. Часу обмаль, діяти слід негайно.

“Економічне благополуччя України - найважливіше із завдань політики Президента і Уряду, - констатував міністр охорони здоров'я Микола Поліщук. - основними стратегічними напрямками якої є забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомога та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. Нова влада демонструє зовсім інший підхід у боротьбі з проблемами ВІЛ/СНІДу - формує роботу разом з громадськими організаціями з метою зупинення великої загрози. Прикладом цього є створення Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу. При активній комплексній роботі організацій нашої держави та всебічній підтримці ВООЗ Україна зможе покращити становище із ВІЛ-захворюванням і не тільки врятувати життя тисяч громадян, але й відвернути одну з найстрашніших загроз. Сьогодні для цього є всі передумови."

Література

1. Баранова Н. Соціально-економічні наслідки епідемії ВІЛ / СНІДу в Україні: прогнозування, моделювання, оцінка // Україна: аспекти праці. - 2006. - №1. - C. 19-25.

2. ВІЛ/СНІД та проблеми бідності. -К., 2003. - 8с.

3. Денисов Б.П., Сакевич В.И. Динамика эпидемии ВИЧ/СПИД // Социс. - 2004. - № 1. - С.75-85.

4. Соціально-економічні наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні: прогнозування, моделювання, оцінка. - Міжнародна організація праці, 2007 р. - 136 с.

5. Дані сайта www.likar. info

рефераты
РЕФЕРАТЫ © 2010