рефератырефератырефератырефератырефератырефератырефератырефераты

рефераты, скачать реферат, современные рефераты, реферат на тему, рефераты бесплатно, банк рефератов, реферат культура, виды рефератов, бесплатные рефераты, экономический реферат

"САМЫЙ БОЛЬШОЙ БАНК РЕФЕРАТОВ"

Портал Рефератов

рефераты
рефераты
рефераты

Погляди на мораль, зміни у вимірюванні цінностей

15

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут АЕКСУ

Факультет АКСУ

Кафедра ПСП

ЗВІТ

по соціологічному дослідженню на тему:

"Погляди на мораль, зміни у вимірюванні цінностей"

Виконала: ст. гр.1АМ-01

Баковська Н.О.

Перевірила: Гречанюк Н.М.

2005

Зміст

  • 1. Обґрунтування проблеми соціологічного дослідження
    • 2. Визначення основних понять програми соціологічного дослідження за темою дослідження
    • 3. Вибірка в соціологічному дослідженні
    • 4. Структура та логічний аналіз анкети
    • Література
1. Обґрунтування проблеми соціологічного дослідження

Об'єктом соціологічного дослідження є студентська молодь, а саме 20 студенти (віком 19-21 роки) групи 1АМ-01 факультету автоматики та комп'ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету.

Предметом соціологічного дослідження є погляди студентської молоді на мораль, дослідження змін у вимірюванні життєвих цінностей.

Метою соціологічного дослідження є визначення стану життєвих цінностей в суспільстві, на основі з'ясування того, які життєві цінності мають для молоді найбільше значення, як стрімко вони змінюються і які фактори на них впливають.

Завдання соціологічного дослідження:

З'ясувати актуальність проблеми серед молоді;

З'ясувати чи відбуваються зміна у вимірюванні цінностей;

З'ясувати фактори, які мають найбільший вплив у формуванні світогляду;

Визначити відношення молоді до поглядів їх батьків;

З'ясувати ставлення молоді до політики;

З'ясувати ставлення молоді до екології;

З'ясувати, який вплив на формування життєвих цінностей має релігія.

З'ясувати, які цінності мають для молоді найбільше значення.

2. Визначення основних понять програми соціологічного дослідження за темою дослідження

Основними поняттями, які використовуються в даному соціологічному дослідженні є “цінність", “ціннісні орієнтації”, “мотиви”:

Мотиви - конкретні внутрішні збудники дії, безпосередньо ситуаційно визначають поведінку людей. Мотиви - відображення у свідомості людей їх об'єктивних потреб та інтересів у досягненні певних благ і бажань, умов діяльності.

Цінність - особливе суспільне ставлення, в результаті чого потреби та інтереси людини або соціальної спільності верств, групи переносяться на речі, предмети, духовні явища, надаючи їм визначальні соціальні властивості. Цінностями особи виступають предмети людських прагнень, захоплень, бажань, явищ, процеси, факти, що залишають людину байдужою, здатні змусити її діяти упевнено.

Ціннісні орієнтації - це поділені особою соціальні цінності, що виступають метою життя і основними засобами їх досягнення і тому набувають функції важливіших регуляторів соціальної поведінки індивідів.

Гіпотеза соціологічного дослідження.

На основі представленого та проаналізованого матеріалу ми висуваємо гіпотезу про те, що:

а) переважна більшість студентської молоді віддає перевагу матеріальним цінностям, хоча й не нехтує повністю такими загальнолюдськими цінностями як дружба, кохання, сім'я;

б) більшість молоді занедбує основні життєві цінності, згадуючи про них лише в екстремальних ситуаціях;

в) спостерігається підсилення прагматизму серед молоді.

3. Вибірка в соціологічному дослідженні

Генеральною сукупністю називають об'єкт дослідження, на який розповсюджуються висновки соціологічного аналізу.

Вибіркова сукупність - це певне число елементів генеральної сукупності, відібрані за суворо заданим правилом.

Репрезентативність вибірки характеризує ступінь відповідності думки елементів вибірки думці генеральної сукупності, і залежить від дизайну вибірку (стратегії та процедури її формування) та розрахунку її мінімального обсягу, який здатний забезпечити необхідну точність результатів.

Суцільне соціологічне дослідження передбачає охоплення всіх елементів об'єкту дослідження. Використовується тоді, коли об'єкт дослідження є невеликим за кількістю і є можливість описати кожного представника об'єкту соціологічного дослідження.

Вибіркове соціологічне дослідження застосовується тоді, коли генеральна сукупність дуже велика, а результати потрібно отримати за мінімальний проміжок часу.

Так як об'єктом нашого дослідження є представники певної студентської групи 1АМ-06 факультету автоматики та комп'ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету, і ми маємо можливість опитати кожного представника даної групи, то використовувати вибіркове дослідження недоцільно. Наше дослідження буде суцільним. Результати, які ми отримаємо в ході дослідження, будуть стосуватися лише даної групи.

4. Структура та логічний аналіз анкети

Анкета - це перелік логічно-послідовних запитань, які розкривають проблему. Анкета складається з трьох частин: вступної, основної та демографічної.

У вступній частині міститься звернення до респондента, інформація про ініціатора, тематику соціологічного дослідження, обгрунтування важливості та необхідності відповіді респондента, інструкції щодо користування анкетою, запевнення щодо анонімності і подяка респонденту.

Основна частина складається із запитань, які розкривають завдання соціологічного дослідження. За формою виділяють наступні типи запитань: закриті запитання (складаються з питання і запропонованих варіантів відповіді), відкриті запитання (запитання і можливість респондента дати відповідь у вільній формі), змішані запитання (запитання, варіанти відповідей і можливість відповіді у вільній формі).

Демографічна частина анкети містить питання, які дають можливість з'ясувати інформацію про особистість респондента (вік, стать, освіта, сімейний стан та ін).

Прошу Вас взяти участь у соціологічному дослідженні на тему “Погляди на мораль, зміни у вимірюванні цінностей”. В даному досліджені беруть участь студенти групи 1АМ-01 факультету автоматики та комп'ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету. Опитування носить анонімний характер. Ваші відповіді будуть використані для вивчення ставлення студентів до життєвих цінностей.

У запропонованій анкеті до всіх питань надаються варіанти відповідей. Оберіть варіант, який найбільше відповідає Вашій думці. Якщо Ви оберете “інший варіант", то викладіть його у спеціально відведеному місці.

1. Скажіть, будь ласка, проблема моралі в наш час є актуальною?

а) так

б) в деякій мірі

в) ні

2. Чи змінились Ваші погляди на життя порівняно з роками навчання у школі?

а) так

б) в деякій мірі

в) ні

3. Зміну у вимірюванні цінностей Ви пов'язуєте з:

а) власним життєвим досвідом

б) впливом оточуючих

в) інший варіант

4. Які життєві цінності, духовні чи матеріальні, переважають серед людей?

а) духовні

б) матеріальні

в) порівну

5. Які з життєвих цінностей для Вас є важливішими?

а) міцна сім'я

б) вірні друзі

в) взаємне кохання

г) матеріальне забезпечення

д) успішна кар'єра

е) інший варіант

6. Чия думка є вагомішою у формуванні Вашого світогляду?

а) батьків

б) друзів

в) авторитетних людей

7. Чи прислухаєтесь Ви до порад друзів у вирішенні важливих життєвих питань?

а) так

б) в деякій мірі

в) ні

8. Чи погоджуєтесь Ви з поглядами Ваших батьків на правила моралі, поведінки?

а) так

б) частково

в) ні

9. Чи вважаєте Ви, що Ваше відношення до сексу суперечить поглядам батьків?

а) так

б) в деякій мірі

в) ні

10. Який негативний вчинок Ви б могли виправдати?

а) самогубство

б) аборт

в) наркоманія

11. Як сильно впливає релігія на Ваше життя?

а) сильно

б) незначний вплив

в) зовсім не впливає

12. Який вплив має телебачення на формування Ваших життєвих цінностей?

а) суттєвий

б) частковий

в) ніякий

13. Чи стали Ви більше цікавитись політичним життям через ситуацію в країні, пов'язану з виборами Президента України?

а) так

б) в деякій мірі

в) ні

14. Чи цікавитесь Ви проблемами екології?

а) так

б) частково

в) ні

15. Вкажіть Ваш вік:

а) 19 років

б) 20 років

в) 21 рік

16. Ваша стать:

а) жіноча

б) чоловіча

17. Сімейний стан:

а) одружений (а)

б) неодружений (а)

5. Статистика та обробка інформації

Запитання №1

Кількість

Відсоток

а)

13

65

б)

7

35

в)

0

0

Запитання №2

Кількість

Відсоток

а)

12

60

б)

6

30

в)

2

10

Запитання №3

Кількість

Відсоток

а)

9

45

б)

11

55

в)

0

0

Запитання №4

Кількість

Відсоток

а)

4

20

б)

6

30

в)

10

50

Запитання №5

Кількість

Відсоток

а)

7

35

б)

2

10

в)

2

10

г)

3

15

д)

1

5

е)

5

25

е)

а)

3

7,5

б)

2

5

в)

1

2,5

г)

2

5

д)

2

5

Запитання №6

Кількість

Відсоток

а)

10

50

б)

7

35

в)

3

15

Запитання №7

Кількість

Відсоток

а)

4

20

б)

8

40

в)

8

40

Запитання №8

Кількість

Відсоток

а)

15

75

б)

4

20

в)

1

5

Запитання №9

Кількість

Відсоток

а)

14

70

б)

6

30

в)

0

0

Запитання №10

Кількість

Відсоток

а)

3

15

б)

12

60

в)

5

25

Запитання №11

Кількість

Відсоток

а)

3

15

б)

8

40

в)

9

45

Запитання №12

Кількість

Відсоток

а)

2

10

б)

7

35

в)

11

55

Запитання №13

Кількість

Відсоток

а)

18

90

б)

2

10

в)

0

0

Запитання №14

Кількість

Відсоток

а)

15

75

б)

4

20

в)

1

5

Запитання №15

Кількість

Відсоток

а)

2

10

б)

14

70

в)

4

20

Запитання №16

Кількість

Відсоток

а)

7

35

б)

13

65

Запитання №17

Кількість

Відсоток

а)

2

10

б)

18

90

6. Аналіз та узагальнення результатів соціологічного дослідження

В ході соціологічного дослідження було опитано 20 осіб віком від 19 до 21 року. Респондентами були студенти групи 1АМ-01 факультету автоматики та комп'ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету, із них 13 чоловічої, 7 жіночої статі, 2 одружених, 18 неодружених.

В ході даного соціологічного дослідження були отримані наступні дані:

При відповіді на питання “Скажіть, будь ласка, проблема моралі в наш час є актуальною?", 65% сказали так, 35% - в деякій мірі. Це свідчить про те, що молодь вважає цю проблему досить актуальною, але все ж не ставить її в ряд найважливіших проблем сьогодення, нехтуючи значенням життєвих цінностей особистості, які фактично визначають спосіб життя людини, її цілі та прагнення, а в цілому - моральний стан всього суспільства.

На питання “Чи змінились Ваші погляди на життя порівняно з роками навчання у школі? ” 60% відповіли “так", 30% - “в деякій мірі” і тільки 10% - “ні", усвідомлюючи, що навіть за невеликий проміжок часу життєві цінності можуть змінюватись. Респонденти переконались у цьому на власному житті.

Зміну у вимірюванні цінностей молоді люди пов'язують з: власним життєвим досвідом (45%) та впливом оточуючих (55%). Результати майже однакові, тому однозначно не можна сказати, що вплив оточуючих переважає у цьому питанні.

На питання “Які життєві цінності, духовні чи матеріальні, переважають серед людей? ” 30% відповіли “матеріальні”, 50% вважають, що духовні та матеріальні цінності рівноцінні і тільки 20% вважають, що в світі переважають духовні цінності. Це говорить про те, що більшість студентства все ж сподівається, що вони знаходяться на рівних шальках терезів, але більш схиляється до того, що ми живемо у світі, де переважають матеріальні цінності.

На питання “Які з життєвих цінностей для Вас є важливішими" із наведених варіантів 35% опитаних назвали міцну сім'ю, 15% - успішну кар'єру, по 10% надали перевагу вірним друзям та взаємному коханню, 25% - інший варіант (він включає 7,5% - міцна сім'я, по 5% - вірні друзі, матер. забезпечення, успішна кар'єра та 2,5% - взаємне кохання). Отже, в наш час, хоч матеріальні цінності і виходять на перший план, але моральні цінності не занедбуються, для деяких вони переважають матеріальні.

На питання “Чия думка є вагомішою у формуванні Вашого світогляду", 50% згадали своїх батьків, 35% - друзів і 15% - авторитетних людей. На основі даних результатів, можна зробити висновок, що молодь надає вагому роль у своєму вихованні саме батькам, не забуваючи традиції, що склалися споконвіку.

На питання “Чи прислухаєтесь Ви до порад друзів у вирішенні важливих життєвих питань”, 20% відповіли, що так, 40% - в деякій мірі і 40% не вважають доцільним прислуховуватись до порад товаришів.

Щодо питання “Чи погоджуєтесь Ви з поглядами Ваших батьків на правила моралі, поведінки”, то знову респонденти висловили довіру поглядам на мораль своїх батьків (75% абсолютно погодились з цим твердженням, 20% - в деякій мірі і лише 5% відповіли - ні). Відповіді респондентів ще раз підтверджують солідарність молодих зі старшими на тему моралі.

Щодо питання “Чи вважаєте Ви, що Ваше відношення до сексу суперечить поглядам батьків”, то тут спостерігається протилежна картина: 70% повністю погодились з цим твердженням, 30% - в деякій мірі і жоден не заперечив суперечності цих поглядів.

На питання “Який негативний вчинок Ви б могли виправдати” 60% зазначили аборт, 25% - наркоманію, і 15% - самогубство. Це вказує на те, що уявлення молоді про погане трохи змінюється з часом. Вражає спокійне відношення до абортів як дівчат, так і хлопців.

На питання “Як сильно впливає релігія на Ваше життя" 45% вважають, що зовсім не впливає, 40% відмітили незначний вплив і лише 15% відчувають сильний вплив. Це говорить про те, що більшість студентів не визнають релігію та її вплив на особистість.

На питання “Який вплив має телебачення на формування Ваших життєвих цінностей", 55% не помічають якогось впливу, для 35% опитаних - це частковий вплив, 10% вважають, що телебачення суттєво впливає. Результати вказують на те, що для молоді телебачення не особливо впливає.

На питання “Чи стали Ви більше цікавитись політичним життям через ситуацію в країні, пов'язану з виборами Президента України" 90% опитаних відповіли так, 10% - частково. Ця ситуація в країні дуже вплинула на зацікавленість молодих людей політичним життям України, збільшила інтерес.

На питання “Чи цікавитесь Ви проблемами екології” 75% респондентів відповіли так, 20% - частково, 5% - ні. В основному молодих людей хвилює проблема екології.

Таким чином, на основі аналізу результатів проведеного соціологічного дослідження можна сказати, що висунуті гіпотези частково, але підтвердилися.

Більшість молоді дійсно вважає, що в нашому суспільстві переважають матеріальні цінності. Серед молоді спостерігається прагнення до індивідуалістичного типу життя та задоволення в першу чергу власних, а не загальнолюдських інтересів, що свідчить про низький рівень самосвідомості в молодіжному середовищі. Але все ж таки непорушними цінностям для опитаних залишаються кохання, сім'я, дружба, які являються для них набагато важливішими за гроші та матеріальний достаток, і для більшості взагалі є найважливішими в житті. Багато факторів мають значний вплив на зміну життєвих цінностей.

Тому, говорячи про співвідношення матеріальних і духовних цінностей та стан життєвих цінностей серед молоді в цілому, можна зробити висновок, що хоч більшість молоді і вважає, що в світі переважають матеріальні цінності, але особисто для неї найголовнішими є духовні цінності, які вона б не проміняли ні на які гроші - сім'я, дружба, любов і т.д.

На підставі отриманих результатів рекомендуємо відповідним органам спробувати покращити ситуацію за рахунок таких заходів, як: підвищення та вчасна виплата стипендії, працевлаштування студентів, що допоможе знизити матеріальну напруженість в студентському середовищі та необхідність морального виховання, яке б допомогло спрямувати молодь на розширення та поглиблення своїх духовних цінностей.

Література

1. Соціологія: Підручник / За загальною редакцією проф. В.П. Андрущенка, проф. М.І. Горлача. Харків-Київ. 1998.624 с.

2. Піча В.М., Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України. - К., “Каравела”, 2000. - 248 с.

3. В.И. Бакштановский, Ю.Г. Согомонов “Социология морали: нормативно-ценносные системы”. Журнал “Социс”, 2003г.

4. Е.А. Скриптунова, А.А. Морозов “О предпочтениях город ской молодежи". Журнал “Социс”, 2002г.

5. З.К. Селиванова “Смысложизненные ориентации подростков”. Журнал “Социс”, март 2001г.

рефераты
РЕФЕРАТЫ © 2010