рефератырефератырефератырефератырефератырефератырефератырефераты

рефераты, скачать реферат, современные рефераты, реферат на тему, рефераты бесплатно, банк рефератов, реферат культура, виды рефератов, бесплатные рефераты, экономический реферат

"САМЫЙ БОЛЬШОЙ БАНК РЕФЕРАТОВ"

Портал Рефератов

рефераты
рефераты
рефераты

Курсовая: Деякі засоби інтенсифікаціі eксприсивності в англомовній рекламі тексту

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Курсова робота

З дисципліни: “Переклад в галузі професійної діяльності”(англійської мови)

на тему:

“Деякі засоби інтенсифікаціі єксприсивності в англомовній реклами тексту”

Студентки 5 курсу

Групи ПД-53

Факультету гуманітарного

Кирилової О.І.

Науковий керівник:

Ст. викладач Хіль Н.П.

М. Кременчук 1999 р.

ПЛАН.

Вступ............................3

1. Визначення мовних функцій реклами.............5

2. Розгляд інтенcифікаційних та мотиваційних аспектів

рекламної комунікації....................9

3. Дослідження контексту реклами..............10

4. Жанрові критерії класифікації рекламного тексту........12

5. Опис специфіки засобів впливу в рекламі

5.1. Особливості інтенсифікованого мовного кода......13

5.2. Граничні інтенсифікатори зовнішньої форми........14

Практична частина.....................23

Висновок...........................26

Бібліографія.........................27

Вступ

«Реклама не приправа до бізнесу, а життєво важливий

складник нашої економіки», -

Говорять американці

Унікальність такого явища, як реклама, в її зверхживучості. Навіть в періоди

економічних криз вона не тільки процвітає, але і допомагає вижити тим, хто

користується її послугами і слідує її рекомендаціям.

Реклама – складний вид людської діяльності. Вироблена в її результаті

продукція сформована таким чином, щоб виявляти вплив на підсвідомість людини.

Реклама грає в житті людини важливу роль. Вона впровадилася непомітно і

поступово стала невід'ємною частиною нашого життя. Куди б ми не шли, що б ми

не робили, реклама постійно з нами. Це плакати, стенди, афіші, вітрини,

календарі і буклети. Панівне місце вона назавжди зайняла на телебаченні і

радіо, в газетах і журналах, а також в мережі Інтернет.

Реклама стала конгломератом, що охопив майже сфери нашого життя. Основні

напрямки рекламної діяльності: рекламування, сейлз промоушн, паблик релейшнз,

директ маркетінг.

Мова реклами – мова підсвідомості. Пряме звернення до свідомості споживача

працює не тільки в рекламі товарів промислового призначення. Реклама товару

широкого споживача «впечатує» образи продукції в підсвідомість людей,

створюючи їхні символи, іміджі.

Дуже важливо при перекладі рекламного тексту з інших мов не втратити

прихований сенс рекламного повідомлення, т. як для кожної держави притаманні

свої звичаї, соціальні комунікації, норми і канони спілкування.

Реклама повинна «звучать», бути насиченою і гранично короткою.

Мета даної роботи полягає в дослідженні форм, засобів, засобів вираження

граничної інтенсивності в мові реклами, в виявленні і описі абсолютно

специфічних і відносно специфічних одиниць єкспресивности, властивих мові

реклами.

В відповідності з поставленою метою формулюється і рішення наступних задач:

1. Визначити мовні функції реклами.

2. Розглянути інтенсифікаційні і мотиваційні аспекти рекламної

комунікації.

3. Дослідити контекст реклами.

4. Розробити жанри критерію класифікації рекламних текстів.

5. Описати специфіку засобів впливу в рекламі.

6. Виявити винятково рекламні засоби інтенсифікації.

1. Визначення мовних функцій реклами.

Природа єкспресивності мови реклами вимагає розгляду деякого кола проблем,

зв'язаних з типом комунікації, що умовно названий рекламною комунікацією, в

частковості, проблеми визначення функцій мови реклами. В результаті огляду

різноманітних підходів до визначення мовних функцій можна встановити, що всі

виділені функції в тій або іншій мірі властиві мові реклами. Повідомлення

являє собою "вузол відношень" всіх учасників і факторів даного типу

комунікації.

Учасники і фактори комунікації є носіями її постійних і змінних параметрів.

Постійні параметри, визначаючи основні риси комунікації або диференціальні

признаки комунікативного акту реклами, включають інтенції відправника,

мотиваційну значимість одержувача, референти контексту, засоби контакту

учасників комунікації і інтенсифікований мовний код. Концепція

комунікативного акту таким чином доповнюється характеристиками, складаючими

мету і результат комунікативного акту.

Головна мета рекламної комунікації – рекламна пропозиція. Наявність рекламної

пропозиції відрізняє текст реклами від текстів іншого плану. Суть рекламної

пропозиції зводиться до вербального подання предмету реклами одержувачу в

найбільш сприятливому для джерела вигляді.

Подання пропозиції реалізується як інтенціональна настанова відправника

водночас інформувати і переконувати одержувача прийняти рекламну пропозицію.

Інформування і переконання здійснюється шляхом тактики інтенсифікованого

впливу, яка потребує використання ряду прийомів і відповідних засобів мовного

вираження:

1. Раціональна аргументація – мова пропозиції, інформативне насичення

розповідної форми:

The Corporate Word translates

-Trade show materials – technical and promotional

-Processing and packaging equipment manuals

-Technical documentation

-Food marketing materials

-Business cards. The Corporate Word, Inc.

2. Псевдораціональна аргументація – науковий жаргон, єврефмізми (заміна

грубих речень більш делікатними, при цьому зміняється не смисл, а тільки його

форма) для створення ефекту «науковості», «об'єктивності», «раціональності»

викладення:

a pre-owned vehicle re-allocation consultant (a used-car salesman).

3. Повторне подання – різноманітні типи повторення від повторного подання

самої рекламної пропозиції і ключових елементів змісту, до повторення

найменування предмету реклами. Є декілька формальних видів повтору які

відрізняються друг від друга характером стилістичної виразності: простий

повтор, анепіфора(обрамлення), підхват, синтаксична тавтологія, паралелізм.

1. Coca-Cola is Coke, Coke is Coca-Cola.

2. My mom thought I was beautiful but you can’t date your mom

3. Lion rule: When you move, move confidently.

4. When I wanted to star my own firm, she was There.

When I wanted to buy out my partners, she was There.

And when I finally wanted to retire, she was There.

She’s ALWAYS been there for me.

I want to make sure I’m ALWAYS there for her.(Lincoln. Financial

Group)

4. Асоціативна інженерія – використання існуючих і створення нових форм, що

володіють асоціативним значенням, шляхом омофонії, омоформії, словоскладення,

зрощення і запозичення:

D'Lites (назва кафе), Homefire (паливо для каміна), Glastics (скляна

упаковка), Wrapid (упаковочні машини), Naya (питна вода).

Результат закріплення асоціативного значення в мові – перехід деяких імен

власних в клас імен загальних:

Thermos (термос), Hoover (пилосос), Xerox (фотокопія, фотокопіювальний

апарат), Scotch (клейка стрічка), Kodak (фотоапарат).

5. Імплікація - наведення одержувача на певні виводи за допомогою непрямого

вискакування:

Who are building a reputation, not resting on one. Той хто будує репутацію,

не зупиняється на досягненом.

Імплікатура Somebody is resting on a replication містить референцію до

конкуренту.

Лексико-синтаксична невизначеність може також вказувати на деякий імпліцитний

зміст:

S'heila. The First Australian perfume. /Великобританія, I989/.

Синтаксична позиція визначення first в пропозиції дозволяє неоднозначно

інтерпретувати його зміст:

first - перші духи, зроблені в Австрії;

- перші австралійські духи в Великобританії;

- перші австралійські духи, що вам пропонуємо;

- перші австралійські духи, що ви купите.

6. Введення в оману – затвердження з допомогою неправдивих, суперечливих або

лишнє категоричних суджень, в ряді випадків шляхом метафори:

а) Our adding machines will last a lifetime. Наші калькулятори на все

Guaranted for one years. життя. Гарантія на один

б) No finer food at any price. рік.

Якісні продовольчі продукти з різною ціною.

в) Fruit Strip (назва жувальної гумки, що містить штучний додаток, імітуючий

смак фруктів).

7. Навівання – миттєва, не видима оком, проекція стислого рекламного тексту

на екран під час демонстрації фільму:

Coca-Cola. Eat Popcorn.

Аналогічно використовуються стислі рекламні тексти в різноманітних засобах

реклами.

8. Розвага – засоби мовної гри:

This laser will burn through nine inches of steel.

This laser won’t burn a hole in your pocket.

Цей лазер пройде також крізь дев’яти дюймову сталь.

Але дірки цей лазер не зробе у вашому гаманцеві.

Ефект оманного чикання:

Do four letter words worry you?

Wind Snow Rain Hail

Not if you use Polycon pallet covers to give your goods complete protection

contact.

Вас турбують ці чотири слова?

Вітер Сніг Дощ Град

Ні якщо ви використовуєте кульковий Полікон захищаєющій вашу одежу.

Мовна гра припускає використання головним чином фігур промови, алюзій,

дисфемізації, оказіональних перетворень фразеологічних єдностей.

2. Розгляд інтенціфікаційних та мотиваційних аспектів рекламної комунікації.

Тактика інтенсифікації впливу на одержувача застосовується при врахуванні

його мотиваційної значимості - сукупності мотивів поведінки, що визначають

прийняття пропозиції. Повідомлення, що продиктувалося лише інтенціей

відправника без опори на спонукальний мотив, неефективно. Наприклад:

Nescafe. Coffee is made immediately. Нескафе. Кава з моментальним готуванням.

Мотив економії часу при приготуванні кави, що актуалізується в даному

рекламному тексті, суперечить традиціям що склалися. Який мав місце

недостатній рівень прийняття першої рекламної пропозиції розчинної кава

свідчить про невисоку ефективність повідомлення. В наступній рекламі

компанією Nestle обраний інший спонукальний мотив - розчинна кава володіє

якостями натуральної, що призвело до підвищення ефективності повідомлення:

Nescafe is a 100% pure coffee extract made from selected coffee beans.

Нескафе 100% смак

В питанні оцінки ефективності рекламного повідомлення спостерігається два

підходу. Прибічники маніпулятивного підходу вважають, що реклама довільно

маніпулює одержувачем. Інші вважають, що подібна позиція перебільшує

ефективність рекламного повідомлення. Згідно запропонованої в нинішній роботі

концепції комунікативного акту, учасники комунікації (відправник і одержувач)

грають різнозначну роль в формуванні повідомлення.

3. Дослідження контексту реклами.

Контекст комунікації визначає її референційну область. Референти реклами

являють собою екстралінгвістичні фактори комунікації, суб'єкти і об'єкти

рекламної пропозиції. Референти реклами являють собою предмети реклами

(товари, послуги), джерела, конкурентів, споживачів і виготовлювачів реклами.

Прямі референти (предмети реклами і джерела) відрізняються від побічних

застосуванням до них референційної стратегії номінації, що полягає в

привласненні прямим референтам товарного або фірмового імені. Специфікою

товарних і фірмових імен є те, що вони відбивають «унікальність» і

«множність» предмету реклами і джерела. В якості імен фігурують деякі

понятійні категорії – особи, персонажі, географічні об'єкти, наукові поняття,

позитивні емоційні образи, фоносемантичні значення. Референційна стратегія в

відношенні побічних референтів будується в основному на імплікації.

Наприклад, імплікація до конкурентів висловлюється номінативними пропозиціями

з імплікацією порівняння:

A truer measure of man’s ability.

Імплікатура: Хронометри фірми Seiko забезпечують більшу точність вимірів, ніж

будь-які інші конкуруючі вироби.

Інші засоби імплікації в відношенні конкурентів включають еліптичні

порівняльні пропозиції, затвердження вищого ступеня якості предмета реклами,

затвердження з допомогою заперечення.

Референція до споживача висловлюється в репрезентації спонукального мотиву

шляхом умовних придаточних пропозицій, імперативів волюнтативного і

неволюнтативного плану:

Custom Switches! If you buy, specify or use them and want a better price,

higher quality or faster delivery, let Tricon quote on your needs.

Якщо ви покупаєте, встановлюєте чи використовуєте їх а також бажаєте добрі

ціни, високу якість або швидку доставку

Референція до виготовника реклами полягає в рамках когнитивних стратегій

одержувача при розгляді їм мовної суттєвості і матеріальних субстратів

реклами безвідносно рекламної пропозиції. Текст розглядається з

металінгвістичних позицій, зображення з позиції мистецтва.

4. Жанрові критерії класифікації рекламного тексту.

Кожен день на нас обрушується струм комерційної інформації у формі реклами.

Людина не в змозі не тільки запам’ятати її та зрозуміти цей струм інформації,

але й елементарно помітити, звернути увагу. Цьому вона повинна бути

оригінальною та нескучною, вона повинна пригортати увагу вдалим художнім або

текстовим рішенням. Вона завжди повинна концентрувати увагу на головному, не

ускладнюючи та не перевантажуючи читача, або глядача багатьма деталями і

зайвою інформацією. Саме тому існують деякі критерії які допомогають

розрізняти рекламу на жанри.

Жанри рекламного тексту розрізняються по критерію способу контакту учасників

комунікації. Засіб контакту являє собою поєднання просторового і

темпорального аспектів мовного акту – опосредованість (безпосередність

контакту /прямий, непрямий/ і тривалість контакту /стислий, середній,

тривалий/).

Ці признаки умовно розділяють рекламу на три жанру – коротку рекламу, являючи

собою товарне або фірмове ім'я, слоган, фразу (малий жанр), рекламне

оголошення (середній жанр) і рекламну статтю (великий жанр).

Цей розподіл водночас відбиває особливості сприймання рекламного

повідомлення. Коротка реклама привертає увагу до предмету реклами і

пропозиції. Оголошення також привертає увагу і дає необхідну і достатню

інформацію про пропозицію предмету реклами. Воно повинне виражати думку без

усякого додаткового тексту. Головний блок оголошення необхіден для

підкріплення головної думки фактами.

Рекламна стаття дає надмірну інформацію про предмет реклами і пропозицію.

5. Опис специфіки засобів впливу в рекламі.

5.1. Особливості інтенсифікованого мовного кода.

Аналіз особливостей комунікативного акту з притягненням його диференціальних

признаків дозволяє пояснити специфіку використання мови в риторичній функції

і надає можливість виявлення специфічних рекламних одиниць єкспресивности.

В якості гіпотези висувається положення, що мова реклами – інтенсифікований код.

Представляється, що результати дослідження двох аспектів інтенсифікації в

рекламі – номінального і специфічного, підтверджують це положення.

Аналіз номінальної інтенсифікації, проведений на прикладі стандартних

рекламних текстів по каталогу форм, засобів і засобів вираження семантичної

категорії інтенсивності англійської мови показав, що рекламні тексти насичені

інтенсифікаторами різних рівнів.

Загальний ступінь інтенсификації тексту демонструє перехід від номінальної

шкали інтенсивності (суб'єктивна експресивність) і шкали градуальности

(об'єктивна градація по ступеню наявності признаку), показання яких відносно

реальних референтів реклами свідчать про незбігання, нетотожність шкал.

Незбігання показників двох шкал отримало назву «ефекту зміщення ординара

інтенсивності» вверх по шкалі позитивних значень.

Суттєвість ефекту зміщення ординара висловлюється в маркіруванні об'єктивно

мінімального або ординарного рівня або показання шкали градуальності

позитивно зарядженими, інтенсифікованими одиницями.

Об'єктивність мінімального або ординарного рівня визначається шляхом

зіставлення реальних референтів по признаку наявності якості. Ефект зміщення

ординара має місце при якісній і кількісній характеристиці референта, також

спостерігається в межах одного тексту по мірі його розгортання.

Так, прикметники інтенсифікованого змісту і форми переважного ступеня

прикметників і наречій prefect, ideal, the best застосовуються для

якісної характеристики рівноцінних за якістю предметів реклами і мають загальне

значення «такий же гарний, як і інші».

Ефект зміщення ординара призводить до зниження експресивности, в ряді випадків

до десемантизації і зміни значення найбільш частотних інтенсифікаторів. В

частковості, прикметник special не тільки використовується для позначки

ординара, але в цьому зв'язку придбав новий аспект значення: вираження on

special означає on sale і позбавлене буль-якого інтенсифікованого

змісту.

З іншого боку, для рекламної інтенсифікації характерно специфічне прагнення

до значень межі. Граничні і надмежні інтенсифікатори включають ті форми,

засоби і засоби інтенсифікації, що використовуються для характеристики

референтів за відсутності згадування про другий компонент порівняння, мають

загальне значення межі (надмежі) якості і розташуються на максимальному

вилученні від ординара по осі інтенсивності.

Значення межі досягається також за рахунок комбінованого використання

комбінувалось безлічі різноуровневих інтенсифікаторів в рамках одного тексту.

Найбільш прямим граматичним засобом вираження граничного ступеня

інтенсивності є переважна ступінь прикметників і прислівників. Лексичні

значення межі можуть бути інгерентними і контекстуально або комунікативно

зумовленими.

5.2. Граничні інтенсифікатори зовнішньої форми.

Граничні інтенсифікатори зовнішньої форми – це засоби графічної репрезентації

елементів змісту.

Під цією категорією розуміються контрастні графічні признаки (шрифти),

графічні метафори і натуралізація тексту/промови.

А) Графічні метафори.

До графічних метафор відносяться оказіональні включення в літерний ланцюг

графеми знаків неязикового характеру на підставі зовнішньої схожості і

внутрішньої семантичної відповідності:

Курсовая: Деякі засоби інтенсифікаціі eксприсивності в англомовній рекламі тексту The Energy saving Plan

St r Night Stays (готель Best Western)

0%LIVETTI (Olivetti).

Б) Натуралізація тексту.

Натуралізація тексту являє собою імітацію первинного вигляду будь-якого

тексту при повторній передачі. Виглядом натуралізації промови є фіксування

промовного варіанту, або навмисних помилок і відхилень, що супроводжуються

порушенням норм правопису. Предельність значення цих норм інтенсифікації

полягає в тому, що подальша зміна графічної форми привела б до невпізнаності

основи новостворення:

Lodge-ically Lean – малокалорійне меню

Cuisine (logically)

Groen quality (growing) – найменування компанії

Lo-Cost Food (low cost) – найменування крамниці

Uneeda Biscuit (you need) – найменування печива

Mammy says it would be great if we could get some bacon as it YOOST TO TASTE.

Granny is always talking about traditional things like good wholesum tasty

bacon.

Всі натурализовані і таким чином інтенсифіковані форми відносяться до

предмету реклами, визначають його, залучаючи до нього увагу з метою

формування позитивного відношення з боку одержувача:

bacon – absolutely.

- really brilliant

- as it used to taste

- traditional

- wholesome.

В) Графічні признаки.

Фонетична немаркованість деяких способів графічного виділення (savings)

виносить їх за рамки уровневої структури мови, розміщуючи в периферійні

області категорії інтенсивності, що межують з паралингвістикою.

До фоносемантичних одиниць значення межі інтенсивності відносяться фонеми

[k], [z], фонестеми [ks], що визначаються графічними символами k, x, z.

Єдність звукового образу і графічного символу, прийнята в якості вхідної

позиції аналізу, пояснюється високим ступенем візуализації рекламного тексту.

Експресивний фонем має значення межі інтенсивності в силу характеру звука,

частотності в утворенні рекламних імен, участі в перетворенні і зміцненні

рекламного імені.

Зразкові схеми зміцнення рекламних імен з підвищенням їх єкспресивности:

SO (Standart Oil) – ESSO –EXXON

Kennedy – Kennex.

Фонестема [ks] придбала визнання морфеми і функціонує як специфічні рекламний

словотворчий суфікс єкспресивного класу.

Підставами для виділення морфеми ex (x, cs) в якості суфікса є наступні:

1. Висока продуктивність морфеми в утворенні нових рекламних імен власних

(зареєстровано біля 100 одиниць).

2. Транспозиція префіксу ex - в суфікс при абревирації складних імен,

освічених за допомогою слова export з одривом кореня port як

етимологічної основа перетворення:

Tannimpexport – Tannimpex.

3. Граматична категоризуюча роль суфікса ex -

утворення імен власних, характеризуючихся «уникальністю» і «множественістю»,

інколи іменників – fax, telex.

4. Значення інтенсивності межі властиве фонестмі.

Словотворення відбувається декількома шляхами:

a) абревіації з утворенням основи на -ox аналогічно деяким латинським

основам і злиттям суфікса з коренем, спорідненим латинському – facsimile –

fax; flexible – Flex, Oraflex, Omniflex; luxurious – Deluxe, Duluxe,

Electrolux, Hilux, Lux.

б) скорочення вхідної основи з приєднанням суфікса -ex

technical – playtex

teleprinter (uk), teletypewriter (us) – telex.

в) добавлення суфікса до основи слова:

ampere + ex – amperex

clean + ex – kleenex

memory + ex – memorex

silicon + ex – siliconix

suprime + ex – suprimex

perform + ex – perfomax

time + ex – timex

xero + ex – xerox

г) субстантивациею прикуметників, скінчуючихся на –с:

graphic – Graphics

numeric – Numerics

dynamic – Dinamics

glass + plastic – Glastics

magnetic – Magnetics

electronic – Electronics

monolithic – Monolithics.

Морфологічні засоби вираження інтенсивності межі, окрім форми превосходного

ступеня прикметників і прийменників, включають форми порівняльного ступеня,

здатні сигналізувати як ординар, так і межу інтенсивності за відсутності

згадування про другий компонент порівняння. Форми порівняльного ступеня

показують прирощення якості до найвисшого значення і таким чином набувають

значення граничної інтенсивності:

The best just got better. Now there's the 465 B.

Пропозиції, що містять компаративи іменників і займенників можуть

інтерпретуватися подвійно:

More Choice. More style. More You.

Порівняльний ступінь more як показник прирощення якості при вхідній

відсутності тяжіє до ординару інтенсивності:

Much Choice. Much Style. Much You.

Як показник прирощення якості до висшого значення порівняльний ступінь more

сигналізує межу інтенсивності:

More Choice. [than ever or anywhere]

More style. [than ever or anywhere]

More You. [than ever]

В рамках афіксації і словоскладення використовуються афікси значення межі

super -, hyper -, ultra -, over -. Словоформи super і ultra

функціонують як стислі прикметники-кореляти афіксов в значенні висшого ступеня

інтенсивності:

Super portability; ultra Bands (wristbands).

Значення виключності передається також префіксами un-, out-, omni.

Unbeatable

Unputdownable

Unsurpassed

Outperform

Outwist

Outlast

Omnibyte

Лексичні значення межі охоплюють групу іменників-еквівалентів поняття «межа»

в значенні «гранична лінія», «гранична відмітка», «скачок»:

Edge, horizon, the bottom line, forefront;

Standard, excellence, perfection, source, flagship;

Breakthrough, boost.

Граничний ступінь признаку складних слів складається з семантики

інтенсивності їхніх компонентів, або з метафоричного значення, що виникає на

основі звернутого порівняння:

Equal-to-or-better performance; crystal-clear (clear as crystal).

До лексичних значень межі відноситься ряд прикметників інтенсифікованої

семантики інтенсифікує.

Комуникативно-зумовленим значенням межі можуть володіти прикметники, які не

мають інших сфер вживання:

Frech, hot, bright В значенні “новітній”

Real, pure, right, true В значенні “істинний, ідеальний”

Critical, dramatic В значенні “гранично високий”

Носії динамічних параметрів інтенсивності – дієслова граничної семантики і

фразеологічні єдності.

Представляється можливим повторити деякі синонимічні ряди дієслів з

виділенням одиниць граничного значення відносно ключових позицій змісту

тексту:

а) предмет реклами переважає інші за якістю – stand out, excel, star, drive

competitors crasy, hit a bulls-eye, gonna knock your socks off;

б) вартість, витрати – об'єкти скорочення – cut, lower, reduce, minimize,

trim, slice to the bottom;

в) зиск – об'єкт збільшення – raise, increase, beef up, scout, rocket;

г) джерела реклами – лідер в своїй області – pioneer, keep (ahead, on top,

abreast), build (gain, earn) a reputation, set the pace;

д) пропозиція відповідає на запити споживача найкращим образом – meet,

match, tailor to (requirements), surpass, exceed (thirst for a challenge)/

Логічні значення в групі прислівників властиві максимайзерам – усилюючим

прислівникам і прислівниковим сполученням: especially, extremerly, fully,

totally, truly, far and away, in and out.

Кванторні вирази межі визначають невизначену велику кількість людей, тривалий

час, необмежений простір, граничні вирази різноманітних мір:

Millions, head to toe, head and shoulders, at heart, an indefinite time span,

in recent history, always, in the world, million of miles, yards away, every

inch, around-the-clock, 7 days a week, second to none.

Синтактичні структури значення межі в матеріалі, що аналізується уявлені

придаточними порівняльними пропозиціями, порівняльними оборотами,

номінативними пропозиціями.

В придаточних порівняльних підкреслюється межа чинності:

The world's finest full sorting system! A system so advanced and so powerful

that others truly pale in comparison.

Аналогічне значення висловлюється порівняльними оборотами, вводимими союзами:

than, as.as, like.

In other luzury car is built like a Range Rover.

Однім з найбільш розповсюджених засобів вираження значень межі інтенсивності

в мові реклами є номінативні пропозиції з імплікацією порівняння і еліптичні

порівняльні пропозиції.

Їхня смислова структура включає затвердження якості, притаманної предмету

реклами, за відсутності згадування про другий компонент порівняння:

Tek's new logic analyzer: more accuracy for more productivity.

Вищий ступінь інтенсивності досягається тут за рахунок численністі пресупозицій

відносно характеру другого компоненту порівняння, що вводився б порівняльним

союзом than, і його референт в чомусь «уступив» би предмету реклами:

- аналогічний товар конкурентів;

- попередній товар того ж джерела;

- всі аналогічні предмети реклами;

-товари, відомі одержувачу;

-товари, якими одержувач тільки користується;

- відсутність аналогу або інформації про нього.

Відсутність згадування про другий компонент порівняння при численністі

пресупозицій відносно можливого складається в формулу «краще взагалі», що

підтверджується численними прикладами повних пропозицій такого роду в

рекламних текстах:

The new Montego is mote than ever a car for the demanding driver.

Деякі різновиди товару також здатні передавати межу інтенсивності.

Синтаксична роль рамочного повторення полягає в буквальному обмеженні

повідомлення смисловою рамкою, межами:

Elegant. Yet so practical.

Ask for the original WILTON RWP ARMETALE Brand Product.

For Tabletop, For Soup and Salad Bar, For Buffet, Catering and Parties.

WILTON RWP ARMETALE Brand Product

Elegant. Yet so practical.

Збалансовані повторення демонструють гру слів і придають граничну

завершеність, закінченість висловлюванню:

You may be looking at the supply you're looking for.

Ступінь частоти повторення слова або словосполучення при повторенні-

інкрустації може бути гранично висока і складати 20% слів всього тексту.

Відбувається насичення тексту різноуровневими інтенсифікаторами, це засіб

досягнення максимальної виразності, граничної інтенсивності висловлювання.

Практична частина

Тактика інтенсіфікації впливу на покупця:

Для порівняння беремо дві реклами які рекламують свій товар, у цьому випадку

це косметичний засіб фірми Єсті Лаудер та Нівея.

Now you can wash in moisture instead of washing it away.

Our new Moisturizing Body Wash cleanses

Your skin while nourishing it with Nivea moisturizers.

You’ll feel a difference the fist day you use it.

NIVEA

та друга реклама

Your skin will never feel thirsty again.

Estee Lauder invests – 100% Time Release Moisturizer with BioMineral

Water.

Like

no other moisturizer. This 100% AquaSphere formula releases continuous moisture

bursts of exclusive BioMineral Water- for up to 12 hours. Fortified with over

70 minerals, it recharges skin’s ability to absorb and hold moisture. From

first burst to last, your skin feels totally satisfied- healthy, revitalized,

incredibly moist and smooth. 100% Time Release Moisturizer. Today, nothing less

will do.

ESTEE LAUDER

У обох рекламах рекламується зволожуючий засіб для шкіри. Тактика

інтенсифікації впливу на отримувача трішки відрізняється , у першому випадку

повідомлення продиктовано лише інтецієй відправника без спонукування мотиву.

Акцет робиться на що цей засіб не треба змивати і те що використовуючи його,

шкіра очищається. Але ми не знаємо з чого зроблен та що містить він. Це

свідчить о невеликій ефективності реклами. У другій рекламі фірми Есті Лаудер

вибран інший мотив-зволожуючий засіб має якість природного він містить

БіоМінеральну Воду крім того тримається 12 годин, збагачене70 мінералами. Це

говорить що на цій засіб звернуть увагу більш ніж на перший.

Жанри Р. Т.

Малий жанр:

Курсовая: Деякі засоби інтенсифікаціі eксприсивності в англомовній рекламі тексту

Курсовая: Деякі засоби інтенсифікаціі eксприсивності в англомовній рекламі тексту

Середній жанр:

Подпись: Hotel Bedford
118 E. 40th Street, New York, NY 10016
Between Park and Lexington Avenues.on 
Manhattan’s fashionable East Side. Ideally located for business, Fifth Avenue Shops, Entertainment and Fine Dining.

Курсовая: Деякі засоби інтенсифікаціі eксприсивності в англомовній рекламі тексту

Великий Жанр:

Курсовая: Деякі засоби інтенсифікаціі eксприсивності в англомовній рекламі тексту

Лексичні значення, поняття «Межа»

Broaden

Your

Horizons.

Коммуникативно – зумовлене значення межи:

Подпись: Real men. Real allure.

Синонимічні ряди дієслів:

Курсовая: Деякі засоби інтенсифікаціі eксприсивності в англомовній рекламі тексту

Курсовая: Деякі засоби інтенсифікаціі eксприсивності в англомовній рекламі тексту

Логічні значення:

Словоформи super і ultra:

Fluide

Multi-Confort

Super Hydratam

“Protection environnenment

Висновок

В цій роботі було розглянуто деякі способи інтенсіфікації експресивності в

мові англомовних рекламних текстів.

Також була визначена головна ціль рекламної комунікації, описано

комуникативний акт реклами, його інтенціональна структура, тактика

інтинсифіцированого впливу та мовні засоби, мотиваційні аспекти комунікації

та існуючі підходи до оцінки ефективності рекламного повідомлення. Докладно

розглядались особливості інтенсифікованого мовного кода, притаманного

рекламі.

При написанні цієї роботи була оброблена велика кількість рекламних

матеріалів, з чого можна зробити висновок, що інтенсифікація це – спосіб

впливу на отримувача реклами, який на даний момент є самим ефективним

способом рекламної комунікації.

Також можна зробити висновок, що інтенсифікація є інструментом перетворення

слів, підчас до повної їх невпізнанності.

Список використаної літератури

Українські та російські джерела:

1. Аврасін В.М.. Соціальні та психолінгвістичні характеристики мови

реклами. М. «Международные отношения» 1996 – 196с

2. Посібник Парадигмастичний аспект інтенсифікації в рекламі. Уральск, 1992р.

3. Посібник Принципи когнитивної обробки реклами текста. Самарканд, 1992р.

4. Титов В.М. Парадигма діалогу культури та освіти Матеріал Всеукраїнської

Наукової конференції 1995 р.

5. Коммуникативна інтенція рекламного тексту. Київ. Гос. Лінгвіст. Ун – т

Київ, 1996р.

Словники:

6. Ганич Д.И., Олейник И.С.. Російсько-український та українсько-

російський словник. К., “Радянська школа”.

7. Мюллер Г.Д.. Англо-російський словник 60000 слів. М., 1999р.

8. Кунін А.В.. Англо-російський фразеологічний словник 20000 слів. М.,

1984р.

Мережа комп’ютерного зв’язку Інтернет.

рефераты
РЕФЕРАТЫ © 2010